"> مراجع واقعی چه کسی است ؟ مشاوره برای دیگری - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مراجع واقعی چه کسی است ؟ مشاوره برای دیگری

مراجع واقعی چه کسی است ؟  مشاوره برای دیگری

مراجع واقعی چه کسی است ؟ مشاوره برای دیگری

مراجع واقعی چه کسی است ؟

بسیاری از مواقع افرادی به ما و یا مرکز مشاوره رجوع میکنند که تقاضای دریافت مشاوره و راهنمایی برای فرد یا افراد دیگر هستند.

مثال رایج، مادری است که با حالتی عاجزانه به مرکز مشاوره سر میزند و عنوان میکند که در جستجوی مشاوره برای فرزند خود است، چراکه این روزها خیلی تنبل شده یا همیشه مشغول بازی با رایانه است.

فرد مراجعه کننده ممکن است با قصد دریافت اطلاعات از خدمات مرکز و آشنایی با مشاوران و احیانا تعیین زمان مشاوره برای فرد مورد نظر نزد شما آمده باشد.

از نظر من هر فردی که به من بعنوان متخصص مشاوره، و دفتر کار من بعنوان مرکز ارایه کننده خدمات مشاوره ای و یاری رسان رجوع میکند مستحق توجه حرفه ای من خواهد بود.

این یاری رسانی ممکن است شامل تعیین وقت ملاقات با فرد غایب مد نظر، مثل فرزند، همسر، برادر و غیره بشود.

مطلب زیر شاید برای شما جالب و قابل استفاده باشد:

برای من، مراجع واقعی کسی است که بیشترین دغدغه را دارد، و در حضور من است.

من مشاور هستم و کارم روان درمانگری است. با این که قسمتی از نقش مشاور میتواند شامل رایزنی (advisor)، مشورت دهنده (consultant)، و راهنمایی (guidance) باشد، ولی این نقش ها را تحت چارچوب اصلی مشاوره ارایه میدهم.

یکی از تفاوت های کلیدی مشورت با مشاوره در این است که یک مشاور باید ترجیحا و بطور جدی خود را موظف به کمک به شخص حاضر کند و از ارایه مشاوره غیابی بپرهیزد.

پیشنهاد مطالعه:  مراحل اصلی در مصاحبه اولیه جلسه مشاوره

ما چیزی به اسم مشاوره نیابتی نداریم. یکی از دلایل این امر این است که خدمات مشاوره باید درخواست شده باشد، و مراجع بطور داوطلبانه و آگاهانه متقاضی یاری باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده، مادری که به علت “مشکل تنبلی فرزندش” یا خانمی که به علت “عصبی بودن شوهرش” از من یا منشی مرکز مشاوره درخواست راهنمایی میکند را مراجع محسوب میکنم.

چرا که این فرد داوطلبانه درخواست یاری کرده،  به من که مشاور هستم حضوری رجوع کرده (البته در طی ساعات و مکان رسمی کاری)، و از همه مهمتر این فرد بیشترین دغدغه را دارد. در ضمن، این فرد احیانا از انگیزه بهتری برای تغییر برخوردار است.

بهتر است مشاوران و منشی های مراکز مشاوره آماده پذیرش و دعوت از این گونه اشخاص جهت بهره برداری از خدمات مشاوره ای باشند.

یاسر مدنی ؛ دکترای تربیت مشاور

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×