"> مذهب و معنویت در مشاوره روانشناسی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مذهب و معنویت در مشاوره روانشناسی

مذهب و معنویت در مشاوره روانشناسی

مذهب و معنویت در مشاوره روانشناسی

مذهب و معنویت در مشاوره

سالهای سال است که روانشناسان و مشاوران به طور کلی در مورد دخالت مسائل مذهبی و معنوی به مباحث مشاوره نظر مساعدی نداشتند.

اما شاید قرن بیست و یکم را قرن ورود مذهب و معنویت به مشاوره و روانشناسی باید دانست . به این منظور قسمتی از کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی نوشته جرالد کُری ترجمه یحیی سیدمحمدی نشر ارسباران را عینا نقل می کنیم :

حوزه مشاوره و روان درمانی ، نیاز به بررسی کردن مسایل معنوی / مذهبی را به کُندی تشخیص داده است . در خلال ده سال گذشته به این مبحث توجه بیشتر شده و درباره نقشی که مسایل معنوی و مذهبی باید در روان درمانی ایفا کنند جرّ و بحث زیادری وجود داشته است.

اکنون علاقه گسترده ای به مبحث عقاید معنوی و مذهبی مشاور و درمانجو و نحوه ای که این گونه عقاید می توانند وارد روابط درمانی شوند وجود دارد (فریم ، 2003 و میلر 1999) .

شواهد تجربی فزاینده ای وجود دارد که ارزش ها و رفتارهای معنوی ما می توانند به سلامت جسمانی و روانی ما کمک کنند (بنسون و استارک، 1996 و ریچاردز و برگین ، 1997 و ریچاردز، رکتور ، جلویت ، 1999).

بدیهی است که معنویت عنصر مهمی برای سلامت روانی است و منظور کردن آن در کاربست مشاوره می تواند فرایند درمان را تقویت کند.

معنویت به این صورت تعریف شده است :

چیزی که ما را به دیگران ، طبیعت و منبع زندگی متصل می کند. تجربه معنویت از خودمان مهمتر است و به ما کمک می کند شرایط زندگی را متعالی سازیم (فیور ، اینگرسول،اوبرین و مک نالی ، 2001 ص 2).

پیشنهاد مطالعه:  اهمیت استفاده از مهارت خلاصه کردن در مشاوره

برداشت خاص فرد از معنویت هر چه که باشد ،این نیرویی است که می تواند به فرد کمک کند تا به دنیا معنی دهد و برای زندگی خود مقصود پیدا کند.www.mehcom.com

معنویت و مذهب منابع مهم توانمندی برای خیلی از درمانجویان هستند – شالوده یافتن معنی در زندگی – و می توانند عامل کردن سلامتی و شفابخشیدن باشند.

برخی از درمانجویان را نمی توان بدون درک کردن نقش اساسی اعتقادات و مناسک مذهبی یا معنوی شناخت. من معتقدم که اگر معنویت مسئله مهمی برای درمانجوست ، باید به آن پرداخته شود.

برای برخی دمانجویان ،معنویت مستلزم ایمان داشتن به مذهب است که می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

برخی دیگر از درمانجویان برای معنویت ارزش قایل هستند ولی هیچگونه پیوندی با مذهب رسمی ندارند.

راههای متعددی به سمت ارضا کردن نیازهای معنوی وجود دارد و این وظیفه شما در مقام مشاور نیست که راه خاصی را تجویز کنید.

اگر درمانجویان نشان دهند که برای عقاید یا مناسک خود اهمیت قایل هستند ، این می تواندموضوع مفیدی برای بررسی باشد.

تمام آنچه که در بالا منتشر شد برگرفته از کتاب نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی نوشته جرالد کُری ترجمه یحیی سیدمحمدی نشر ارسباران می باشد.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×