"> مدگرایی دختران و زنان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مدگرایی دختران و زنان

مهکام  از آسیب های اجتماعی دختران و زنان مدگرایی و زیاده روی در این کار می باشد

مهکام از آسیب های اجتماعی دختران و زنان مدگرایی و زیاده روی در این کار می باشد

یکی از آسیب های اجتماعی دختران و زنان مدگرایی و زیاده روی در این کار می باشد. هر چند که تبعیت از مد روز گاهی جالب و دارای جاذبه می باشد. اما زیاده روی در آن می تواند یک آسیب تلقی شود. و انسان را از انتخاب صحیح و معقول دور کند. به همین خاطر مطلب زیر از خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) نقل شده است. را با هم مرور می کنیم:

ترکمندی یکی از کارشناسان مسایل اجتماعی و آموزش خانواده گفت: فشار یک نیروی خارجی یا هیجانی جمعی، متاثر از علل عاطفی و هیجانی و با الگو برداری از مدهای نامناسب وارداتی و تحمیل شده ناشی از محرکاتی غیر عقلانی مانند طرز تفکر ها، جاذبیت ها، احساسات و غیره می تواند حتی شکل تکانش اجتماعی به خود گیرد.

این کارشناس مسایل اجتماعی اظهار داشت: تکانش از این جهت که هر گرایش به انجام عمل بدون دخالت اراده و تفکر از جمله انتخاب نوع پوشش های زننده که مطابق هنجارهای دینی و اجتماعی نیستند، باعث جریحه دار شدن احساسات افراد همنوا گشته، عامل برخی مزاحمت ها بوده، نوعی مخالفت ناآگاهانه با موازین هستند و حتی موجب شکل گیری برخی برداشت های نادرست و احساسی از جمع افراد مدگرا خواهد شد که بدون مطالعه و آگاهی نسبت به انتخاب مدها اقدام کرده اند.

کارشناس آموزش خانواده با اعلام اینکه معمولاً مد را طبقه بالاتر از متوسط جامعه تعيين مي‌كند، بیان داشت: این طبقه به دليل داشتن منابع مالي و امكانات بيشتر مي‌توانند با صرف هزینه هایی که مقرون به صرفه نیست، از مدهاي جديد استفاده كنند و طبقه متوسط و پایین تر جامعه نیز با تقلید یا همچشمی و با صرف هزینه های غیر ضروری، سعي دارد خود را با آن هماهنگ سازد.

ترکمندی با اشاره به اینکه جوانان نيز به دليل حس تنوع‌‌طلبي و زياده خواهي نسبت به سایر گروه های سنی، بيشتر سعي می کنند خود را به طبقه مرفه برسانند، گفت: مد يك نوع خودنمايي در محيط اجتماعي است كه مختص به نوجوان و جوانان نيست بلكه سایر رده‌هاي سني را نیز در بر می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مهمترین عوامل ترویج مدگرایی جوانان در سه دسته تقسیم بندی می شود، بیان کرد: عامل اول سود برندگان؛ مقاصد صرف مالی، سودجویی و اشتهار تولید کنندگان و عرضه کنندگان اولیه و سپس کپی برداران از آن و تلاش و تبلیغ برای افزایش مشتریان می باشد.

ترکمندی، اعلام کرد: عامل دوم رسانه های غربی مانند شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی مروج مصرف گرایی و تجمل گرایی که علاوه بر کسب سود مالی، به نوعی در خدمت جریان جنگ نرم نیز می باشند.

وی افزود: عامل  سوم که مهمتر از سایر عوامل می باشد، اشخاصی هستند، که گرایش به مدگرایی و تغییرات مکرر در مد لباس و ظاهر و غیره را دارند.

وی گفت: تقلید، همچشمی، تصورات قالبی و ناآگاهی در مورد عوامل بهبود یا ارتقاء عزت نفس و اعتماد به نفس  که از دلایل مهم فردی برای این پدیده است، باید مورد بحث و بررسی بیشتر قرا گیرد.

پیشنهاد مطالعه:  دلایل رابطه دختران با مردان متاهل

مد علاوه بر جنبه اقتصادی می تواند رنگ سیاسی و فرهنگی نیز به خود بگیرد

وی در انتقاد به برخی نظرات غیر کارشناسی در مورد آرایش، بدحجابی و مدگرایی به سبک وارداتی، که به هنجاری شدن آن بین جوانان و حتی خانواده آنان، که یک رویکرد ابتذالی معلول تبلیغات مدرن می باشد، کمک شایانی کرده است، گفت: مد علاوه بر جنبه اقتصادی و صرف هزینه های میلیاردی توسط خانواده ها، می تواند رنگ سیاسی و فرهنگی نیز به خود بگیرد و عاملی برای نفوذ فرهنگی و ترویج آداب و رسوم ضد فرهنگی در یک جامعه باشد.

وی اظهار داشت: در بعد فردی، برخی معتقدند که طبیعت نوجوانی و جوانی مدگرا بوده و به وضع خود توجه افراطی نموده، از انواع آرایش ها برای حضور در ملاء عام بهره می برند، باید ساعت ها در مقابل آینه خود را وارسی کنند، آزاد باشند، و نباید با ایجاد محدودیت مانع هرنوع تنوع طلبی در پوشش و لباس آنان شد، اما نتایج پژوهش ها و اظهار نظرات صاحبنظران، موید این ادعاها نیست.

ترکمندی تصریح کرد: نتایج یک مطالعه علمی در دانشگاه میشیگان نشان می دهد، افرادی که از دوره  نوجوانی بیش از حد به وضعیت ظاهری و آرایش خود برای جلب توجه دیگران و مطرح کردن خود، تاکید می کنند، احتمال کاهش اعتماد به نفس در دوران میانسالی و پیری بیشتر از دیگران خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین آلکائید (1968) می گوید: نوجوان درباره خود تصور می کند که دیگران با موشکافی عیبجویانه، احساسات، خصوصیات شخصیتی، رفتار و ظاهر آنان را زیر نظر دارند، اینکه دختری ساعت ها مویش را جلوی آینه درست می کند در این فکر است که چگونه تحسین دیگران را بر انگیزاند .

وی با اشاره به نتایج یک بررسی در دانشگاه منچستر در مورد توجه افراطی به وضع ظاهر، تصریح کرد: افرادی که بیش از اندازه وقت خود را جلوی آینه سپری می کنند، معمولاً بر اثر تکرار و گذشت زمان، بر نقاط ضعف خود تاکید خواهند کرد، و احتمال بیشتری دارد که در آینده به عدم اعتماد به نفس و کاهش عزت نفس مبتلا شوند.

وی تصریح کرد: عزت نفس  مقوله ای صرفاً در ارتباط با بیرون از ذهن فرد و تماشا و تایید دیگران نیست و تا زمانی که از درون تقویت نشود، بجای واژه عزت نفس باید از یک احساس زودگذر و هیجانی استفاده کرد.

ترکمندی با اشاره به اینکه مدگرایی و استفاده از الگوهای کاذب غربی تاثیر بر فرد می گذارد، بیان کرد: اگر جوانان اغلب، خود را با هنجار خویش مقایسه نکرده بلکه هنجار دیگران را ملاک مقایسه خود قرار دهند، احساس زبونی کرده و بر بی ارزش بودن خود رای داده و تصور می کنند، در صورتی احساس مقبولیت و پذیرش دارند که  صرفاً با استفاده از وضع ظاهری، ارزش خود را به دیگران نشان دهند.

وی گفت: گاهی جوانان به خود اجازه داده اند که این باور غلط را داشته باشند، که ظاهرشان حتماً باید مانند شخص دیگر باشد و در این راه هزینه های زیادی از نظر مالی، وقت و مراقبت، صرف کرده که با تلاش برای اثبات برتری خود، اشتباهاتش را دو چندان می کند و با گذشت زمان متوجه خواهد شد، که ارزش فرد در جامعه توسط فاکتورهای دیگری غیر از توجه صرف به وضعیت ظاهری نامناسب، تعیین می شود و چون بر توانایی های خود تکیه ندارد معمولا منتظر و وابسته به تایید دیگران بوده و بتدریج حالت سرخوردگی در وی ایجاد می شود.

پیشنهاد مطالعه:  آسیب های اجتماعی دوستی و روابط دختر و پسر

کارشناس مسائل با اشاره به اینکه بسیاری از جوانان در توجه به اهمیت ظاهر و پوشش، دچار اشتباه و افراط  هستند و همچنین انسان دارای توانایی های متنوع و پیچیده ای برای ارزش داشتن و مقبولیت است، اظهار داشت: خداوند متعال، بشر را به گونه ای آفریده که کرامت و احترام وی صرفا به یک جنبه وجودیش مانند صورت و ظاهر، وابسته و متمرکز نیست.

وی بیان کرد: بر خلاف نظر رایج میان جوانان مدگرا که سرگرمی و لذت از تنوع طلبی، رسیدگی دائمی به وضع ظاهری به روز و انتخاب آرایش های جدید مد شده را باعث تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس خود معرفی می کنند، دکتر ماکسول مالتز، جراح زیبایی، نویسنده و صاحب تالیف در زمینه علم سیبرنتیک که سخنرانی های بین المللی در مورد عزت نفس انسان داشته، می گوید، فهمیدم که بازسازی وضعیت جسمی و ظاهری، به خودی خود کلید اصلی تغییرات شخصیت نیست.

وی بیان کرد: اظهارات مشابه، توسط صاحبنظران بسیار است، که متاسفانه خیلی از مردم به غلط و بر اساس پیشداوری ها تصور می کنند که صرفاً وضع ظاهری به تقلید سبک های جدید (و غربی)، موجبات رضایت و احساس ارزشمندی درونی را منجر می شود.

وی با اشاره به اینکه، ممکن است در کوتاه مدت یک احساس از رضایت حاصل شود اما نمی تواند تاثیر مدام و مثبت بر عزت نفس یا اعتماد به نفس انسان داشته باشد، بیان کرد: در اثر کهنه شدن مد، گویی احساس ناکارایی دوباره به سراغ  فرد آمده و باید با توسل بر چند قلم مواد آرایشی، لباس و مدل موی سر، مجددا این احساس رضایت را به وجود آورد که در حکم یک قرص مسکّن موقتی برای تسکین دلواپسی های درونی ،عمل خواهد نمود.

ترکمندی گفت: بر اساس اظهارات کارشناسان و روانشناسان در منابع مکتوب غربی، حتی تجربه مدگرایی در غرب موید این مطلب است، که تغییر تقلیدی در ارزش ها و رفتار نوجوانان و جوانان، همیشه به نفع جامعه نبوده و آثار سوء آن مشهود می باشد.

وی بیان کرد: در این میان سرمایه داران و تولید کنندگان فرصت طلب با اغراض مادی و سیاسی، سود برندگان این تغییرات بوده اند و گروههایی به نام هیپی ها، متال ها، رپ ها، شیطان پرست ها و غیره معمولاً و باید ابتدا تغییرات ظاهری در لباس و موی سر و رفتار و حتی ارزش های خود داشته تا به عضویت در آیند.

وی عنوان کرد: دهه 1960 شاهد تغییرات عمده ای در ارزش ها و رفتار بسیاری از جوانان آمریکایی بوده، گروه های عمده ای از آنان، جامعه را موجود بیدادگر، بی رحم، پرتزویر تلقی می کردند و از جامعه رویگردان شده و کناره جویی کردند که عامل تشکیل جنبش های ضد فرهنگ و حتی ضد اجتماعی بودند.

پیشنهاد مطالعه:  قاتلی به نام گل ، دختران و زنان را هدف قرار داده

کارشناس مسائل اجتماعی گفت: رویگردانی جوانان از الگوهای مناسب قومی موجود چه در ظاهر و پوشش و چه در ارزش های دین مدارانه، هشداری است، برای منتقدین و جامعه شناسان، چرا که در قدم اول با انتخاب آرایش ظاهری و نوع پوشش شخصی که معمولاً ناآگاهانه با هدف تفنن، سرگرمی و تنوع طلبی انجام می گیرد، موجب می شود شخص در مراحل بعد، خود را در فشار همنوایی کردار و رفتار با ظاهر انتخاب شده، که مطمح نظر مجریان جنگ نرم است، و به عبارتی متفاوت از جامعه ببیند.

ترکمندی تصریح کرد: هزینه های بسیار بالای خانواده ها و جوانان برای خرید مواد آرایشی، تغییر پوشش و لباس و اسراف به جای اینکه در سطح فردی برای اموری چون مطالعه، علم افزایی و بهداشت، و در سطح ملی برای تولید و اشتغال زایی صرف شود، مستقیما به جیب تولید کنندگان یا کپی برداران از محصولات خارجی رفته و موجب آلودگی ظاهری جامعه، رواج تقلید کورکورانه و همچشمی، نگرانی و استرس مقبولیت ظاهری و مطابق مد روز بودن، صرف وقت، حواس پرتی، عدم انگیزه و رغبت به تحصیل، گرفتار شدن در آسیب های اجتماعی چون ارتباطات نامتعارف و شکست های آن، ازدواج های ناموفق، طرد شدن از سوی برخی بزرگسالان، غرور کاذب و غیره گردد.

کارشناس مسائل اجتماعی عنوان کرد: با توجه به موارد ذکر شده پیشنهاد می شود؛ افزایش آگاهی جوانان و نوجوانان در مورد مضرات مدگرایی و انتخاب الگوهای کاذب با تشکیل کارگاه های آموزشی در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس و آموزش مهارت های اجتماعی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در جمع های دانشجویی و دانش آموزی در مورد علل و پیامدهای مدگرایی و تلاش رسانه های داخلی برای فرهنگ سازی در استفاده از الگوهای ملی و قومی و همچنین ترویج فرهنگ غنی قرآنی و دینی با شیوه های نوین برای دو دسته خانواده ها و جامعه هدف، می تواند موجب پیشگیری از آسیب های فردی، روانی و اجتماعی ناشی از گرایش به مدهای غربی و تکیه افراطی بر امتیازات جنبه ظاهری افراد شود.

ترکمندی در پایان با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب که می فرمایند”تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی است، مواظب باشید قبله نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد” یادآور شد: به حمد خدا اکثر جوانان ایرانی از آفت های تقلید فرهنگ غربی در امان می باشند و خود الگویی برای سایرین هستند و در ستایش توجه آنها به فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی برای انتخاب پوشش و وضع ظاهری مطابق با هنجارها و ارزش ها این بد است، که اگر مدیستهای اروپا و آمریکا در مجلاتی که مدها را مطرح می کنند، فلان طور لباس را برای مردان و زنان خودشان ترسیم کردند، آیا ما باید این ها را در شهرهای خود تقلید کنیم؟ این بد است.

منبع:خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×