"> مخفی کاری در ازدواج - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مخفی کاری در ازدواج

مخفی نمودن حقایق از همسر

راستگویی و صداقت یکی از معیار های بسیار مهم برای تشکیل یک زندگی و خانواده موفق و برتر می باشد. حال اگر زن یا مردی قبل از ازدواج حقایقی را از زندگی خود که باید به اطلاع همسر آینده اش برساند را کتمان نمایید : مثلا زنی کچل است وخود را با انواع حیله ها و فریب ها پر مو و طبیعی  نشان دهد یا مردی که بیماری صرع دارد این موضوع  را به همسرش در هنگام خواستگاری اعلام نکند . این مخقی کاری ها می تواند پس از ازدواج آرامش زندگی و خانواده شان  را به هم بزند . بنابراین :

اسلام کتمان نمودن حقایق را در هنگام خواستگاری حرام می داند(مکاسب محرمه 1/167)

وهرگونه حقیقتی را که لازمه زندگی زناشویی است باید طرفین پیش ازدواج بازگو نمایند به همین خاطراست که غیبت با آن عقاب شدیدی که برای آن ذکر شده در هنگام تحقیق برای ازدواج نه تنها حرام نیست بلکه لازم شمرده است که اگر در مورد زن یا مردی نکته ای لازم است گفته شود و لو آنکه غیبت باشد باید طرفین را از آن مطلع نمود.(مکاسب محرمه 1/319)

پیشنهاد مطالعه:  پنهان کردن ازدواج
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×