"> مخارج دختر و پسر در دوران عقد با کیست ؟ - پیش از ازدواج حل شود - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام


مخارج دختر و پسر در دوران عقد با کیست ؟ – پیش از ازدواج حل شود

مخارج دختر و پسر در دوران عقد با کیست ؟

تامین مخارج جاری و روزمره دختری که به عقد یک پسر جوان در می آید به عهده کیست ؟ برخی از پسران جوان از خود می پرسند که چرا باید مخارج سنگین دانشگاه رفتن دختر در دروان عقد را نیز بپردازند ؟ و یا …

مخارج دختر و پسر در دوران عقد با کیست ؟ - پیش از ازدواج حل شود-www.mehcom.com

مخارج دختر و پسر در دوران عقد با کیست ؟ – پیش از ازدواج حل شود-www.mehcom.com

دختر و پسری که با یکدیگر پیمان ازدواج می بندند، پیش از ازدواج و مراسم رسمی عروسی و شروع زندگی مشترک زیر یک سقف، به ناچار باید مدتی را در دوران عقد را سپری کنند.

دورانی که رابطه میان دختر و پسر را مشروع و قانونی می سازد و فرصتی را فراهم می آورد تا از یک طرف به شناخت نسبی از یکدیگر برسند و از سوی دیگر خود را برای زندگی مشترک آماده کنند… .

یکی از موضوعاتی که معمولاً زوج های جوان را با چالش روبرو می کند، مسائل اقتصادی است. در میان مسائل اقتصادی این دوران، آنچه گاهی فکر بسیاری از دخترها و پسرها را به خود مشغول می کند این است که مخارج و هزینه های مورد نیاز دختر در دوران عقد بر عهده ی کیست؟

تفاوت فرهنگی خانواده ها
مشکل اصلی در این زمینه، تفاوت نگاه و فرهنگ دختر و پسر و به ویژه خانواده های آنان است. گرچه عرف بر این است که پسر در این دوران تعهدات مالی زیادی نسبت به هزینه های مالی دختر بر عهده نداشته باشند، اما برخی خانواده ها معتقدند با جاری شدن خطبه عقد تمام مخارج دختر بر عهده همسرش قرار می گیرد؛ چه در دوران عقد باشند و چه زندگی مشترک.

بنابراین این موضوع می تواند موجب بروز مشکلات و درگیری های زیادی میان همسران و خانواده های آنان شود. به عنوان مثال برخی خانواده ها عقیده دارند، پسر باید در دوران عقد، مخارج و هزینه های دانشگاه دختر را بر عهده بگیرد، در حالی که این موضوع از جانب خانواده ی پسر اصلاً منطقی و مورد پذیرش نیست.

در این میان آنچه اهمیت دارد، تشابه فرهنگی و آداب و رسوم خانواده دختر و پسر در این زمینه است. درک این موضوع باید از دوران خواستگاری صورت بگیرد. خوب است دختر و پسر در جلسات خواستگاری و دفعات پایانی، درباره ی رسوم خانواده هایشان با یکدیگر صحبت کنند و به تفاهم برسند. بی شک گفت و گو در مورد این مساله می تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کنند.

قانون و وظایف همسر
در جامعه ما معمول است زن و شوهر تا زمانی که کنار یکدیگر قرار نگرفته و زندگی را زیر یک سقف شروع نکرده اند، به طور قانونی بعضی از وظایف را در مورد یکدیگر بر عهده نداشته باشند؛یعنی دختر تا زمانی که خانه پدر است، هزینه های عمده ی او مانند مخارج دانشگاه و حتی پول جیبی اش را از پدر می گیرد.

براساس قانون پس از رفتن دختر به خانواده همسر ، اگر شوهر هزینه دانشگاه را قبول کند، یعنی دختر این موضوع را از شرط ضمن عقد تعیین کرده باشد، این هزینه بر عهده همسر است و گرنه شوهر وظیفه ای در این زمینه ندارد.

اما همان طور که گفته شد این موضوع از خانواده ای به خانواده ی دیگر متفاوت است و آنچه اهمیت دارد رسیدن به توافق بر سر آن است.

همچنین مناسب است این موضوع پیش از آنکه باعث ایجاد مشکلات میان خانواده ها شود، با گفت و گو میان خود همسران به نتیجه قطعی و درست برسد تا مبادا بر سر مسایل اینچنینی شیرینی دوران عقد به تلخی منجر شود.

نویسنده: خانم سمانه خمسه ای

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز – پیش از ازدواج – همسرداری
منبع :پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×