"> مجموعه شعر منتشر نشده از استاد داود احمدی - باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

مجموعه شعر آغازین از استاد داود احمدی – باقی

شعر و ادب فارسی-استاد داود احمدی - باقی

شعر و ادب فارسی-استاد داود احمدی – باقی

آشنایی با استاد داود احمدی – باقی :

چه بسیارند شاعران خوش سخنی که چون خورشید در پشت ابرهای تیره ،رخ از مردمان می پوشانند و گمنامی را به طبالی و هیاهوی دنیایی ترجیح می دهند. ولی گاهی دست تقدیر سبب ساز می شود تا در بیقراری ابرها رخ خورشید عیان شود. استاد داود احمدی متخلص به باقی یکی از این شاعران گمنامی است که تقدیر چنان رقم زد که در وب سایت اینترنتی آموزش خانواده مهکام ، شعرهای زیبای ایشان را که تا بحال منتشر نشده است را برای اولین بار به محضر ایرانیان با ادب تقدیم کنیم :

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

قصیده : دامگاه آدم

از صدا بر نام ِ پاک ات ، شد صدایم ماندگار
وز تکانی  کو  به  دل  افتاد ، گشتم  برقرار

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

غزل :   گرداب ِ هستی

حال اگر ما ، جمله بر اسرار دنیا جاهلیم
کی ز لذت از معمای جهان  بی حاصلیم !؟

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

غزل : هوس ِ یار     
عمر، بیهوده عجب در هوس ِ یار گذشت
روزها از پی ِ هم ، در غم دلدار گذشت

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

  غزل : عکس یار   
عیب و عارم بکنند این که کلاه ِ تو کج است
افترا  شهرگی  آورد و خود  اینم  فرج است

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

غزل : ساحره

باده از ما ببری ، نوش ِ تو با آن دگر است

وعده بر ما بدهی ، وصل ِ رقیبم خبر است

پیشنهاد مطالعه:  غزل : گرداب هستی-سروده استاد داود احمدی - باقی

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

   غزل : خامُشی ِ خلوت
یک عمر اگر بعضی ، همراه ِ مِی  و عودند
گویی گِل ایشان را ، جز آب  نیفزودند

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

غزل : رهزن ِ دین  

یار می گفتم  که  دنیا  رهزن ِ دین می شود
آری ، آری ، وقت پیری مال شیرین میشود

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

غزل : همدم بد صورت

قصه کوتاه کن از قول دغل ، مرد مجوس
قـَسم و سوز کلام ات نگرم ، یا که خروس!؟

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

غزل : دامن ِ همّت 

ای که رو گردانی از ما ، بر گناه کهتری

آبرو  از ما  بگیری ، تا نمایی  مهتری

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

قصیده : دست اعجازت علی است

از چه می ترسی دلا ، تا ذکر و آوازت علی است؟
بیم نا محرم چرا تا ، محرم رازت علی است؟

ادامه شعر

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

در پایان از استاد داود احمدی – باقی کمال تشکر را داریم که این افتخار را به مجله اینترنتی مهکام دادند تا اشعاری را که تا بحال منتشر نشده است را جهت انتشار در اختیار ما قرار داده اند.

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده ایرانی

 

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

  1. خورشید گفت:

    سلام، لطفا جلسات آموزشی شعر توسط آقای داوود احمدی باقی ادامه پیدا کند

×