"> ماهواره از گذشته تا به آینده - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

ماهواره از گذشته تا به آینده

ماهواره  از گذشته تا به آینده

ماهواره-آسیبهای-اجتماعی

ماهواره-آسیبهای  اجتماعی

ماهواره درسال1960میلادی اختراع شد واستفاده ازآن درسال 1980 میلادی برای غالب كشورهای جهان عمومیت پیداكرد تا پیش از اختراع ماهواره رادیو، وتلویزیونهای كشورها به خاطر برد كوتاهی كه داشتند قابلیت كنترل بیشتری داشتند به همین خاطر هركس بناداشت ایستگاه رادیویی یاتلویزیونی برای پخش برنامه ی یك كشور ایجاد كند یاباید در داخل كشور و یا در نزدیك مرزهای آن كشوراین كار راانجام می داد كه این امر توسط حكومتها كنترل می شد. اما اختراع ماهواره امكان ارسال اطلاعات صوتی و تصویری راازهر مکانی به مکان دیگر در زمین امكان پذیر می كرد.
با اختراع ماهواره درسال1960 میلادی امكان تبادل اطلاعات دچارتحول عظیمی شد.ابتدا ماهواره ها دارای حجم زیادی بودند و تعداد حداكثر 4 كانال تلویزیونی راپخش می كردند.كم كم از حجم ماهواره كاسته شد وبركیفیت آنها نیزافزوده گردیده درحال حاضریك ماهواره حدود2000 كانال تلویزیونی پخش می كند.مثلا حجم دیش های گیرنده نیز كمتر شده است LNB  ماهواره اسدآباد حجم یك اتاق 4×3 را داشت ولی  امروزه گیرنده های كوچك كار تجهیزات بزرگ ماهواره اسدآباد راانجام می دهند.

در ادامه آنتن گلوبال روی ماهواره ها نصب شد وقابلیت پخش برای همه دنیاراپیداكرده است.

درآینده نزدیك امكان استفاده از باند یو اچ اف UHF  ودریافت بدون دیش و ریسور امكان پذیرخواه دشد.
همچنین درآینده ای  نزدیك امكان تعبیه دستگاه مترجم خودكار روی گیرنده ماهواره امكان پذیرخواهدشد ودریافت برنامه های ماهواره ای برای هركس باهرفرهنگ وزبانی آسان خواهدشد.
درحال حاضر حدود یكصد ماهواره از 15كشور قابلیت پخش برنامه روی ایران را دارند وازهرماهواره به طور متوسط 200 كانال قابل پخش است و20 هزار كانال تلویزیونی برای كشور ایران قابل دریافت است.
ازنظر فنی امكان مبارزه باماهواره تقریباً غیرممكن شده است ونشانه آن وجود دیش های زیاد بربالای پشت بام ها است.
با توجه به اینکه دستگاه های ماهواره خدمات ارزنده بیشماری نیز برای انسان به ارمغان داشته است. و از طرفی نیز ماهواره برای مهاجمان فرهنگی و دشمنان خانواده ،آداب، سنن، فرهنگ وعقاید ملتهای مستقل این امكان را فراهم کرده است كه بتوانند در خارج از مرزهای کشورها مورد نظرشان  بدون هیچ مشکلی به فعالیت های مخرب و سوء استفاده از ماهواره ها می پردازند.

پیشنهاد مطالعه:  آنچه والدین درباره رفتارهای پرخطر فرزندانشان باید بدانند
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×