"> قرارداد رفتاری نحوه استفاده از تلفن همراه ، تبلت ، لپ تاپ فرزندان
مشاوره آنلاین مهکام

قرارداد رفتاری نحوه استفاده از تلفن همراه ، تبلت ، لپ تاپ فرزندان

قرارداد رفتاری

نحوه استفاده از تلفن همراه ، تبلت ، لپ تاپ فرزندان

تلفن همراه (موبایل) ، تبلت ، لپ تاپ ، شبکه های مجازی در صورت استفاده درست و هدفمند می توان بسیار مفید باشد اما متاسفانه بسیار دیده می شود که فرزندان ما به خاطر استفاده غیر اصولی از این وسایل دچار آسیب های اجتماعی و خانوادگی شده اند .

گاهی اوقات در نحوه استفاده از تلفن همراه (موبایل) ، تبلت و لپ تاپ توسط کودکان و نوجوان مان شاهد دلخوری و احیانا قهر و آشتی هایی بین والدین و فرزندان هستیم . در این بین با توجه به دنیای دل فریب و جذاب شبکه های اجتماعی و مجازی که منجر به اتلاف وقت و حتی اعتیاد بیش از حد فرزندان به این وسایل می گردد ، ضروری است اولیاء خود نیز در ساعت های مشخص به سراغ این وسایل بروند و به صورت غیر مستقیم به فرزندان خود چگونگی استفاده از فناوری های جدید ، فضای مجازی هممچنین مدیریت زمان را بیاموزند.

بدین منظور پیشنهاد می شود پدران و مادران با تنظیم یک قرارداد رفتاری صوری و نمادین فرزندانشان را در خصوص استفاده صحیح و بجا از وسایل فوق آموزش دهند . این کار مزایای بسیار خواهد داشت .

قرارداد رفتاری نحوه استفاده از تلفن همراه ، تبلت ، لپ تاپ فرزندان-مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده

قرارداد رفتاری نحوه استفاده از تلفن همراه ، تبلت ، لپ تاپ فرزندان-مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده

فواید و مزایای استفاده از قرارداد رفتاری :

1- استفاده صحیح و درست از تلفن همراه ، تبلت و لپ تاپ و به تبع آن شبکه های مجازی

2- مدیریت زمان و وقت شناسی

3- تعهد و وفای به عهد

پیشنهاد مطالعه:  كاهش رفتارهای جنسی نوجوان با مراقبت والدین

4- احترام به پدر و مادر

5- کنترل اصولی فرزندان

6- ایجاد احساس مسئولیت در استفاده از تلفن همراه ، تبلت و لپ تاپ و به تبع آن شبکه های مجازی

7- ایجاد نظم و انظباط در فرزندان

8- جلوگیری از اعتیاد دیجیتالی (اینترنتی ، اعتیاد به بازی های آنلاین  و …)

9- انجام به موقع تکالیف درسی

10- ایجاد محیط ایمن برای فرزندان

بنابر این ، قبل از خریداری هر گونه وسیله ، به منظور آموزش استفاده صحیح و قانونمند از آن ، قرارداد رفتاری مشابه قرارداد رفتاری پیشنهادی ما تنظیم و در مورد رعایت آن با فرزندانتان توافق نمایید :

متن قرارداد رفتاری پیشنهادی برای استفاده صحیح از

تلفن همراه ، تبلت ، و لپ تاپ توسط کودکان و نوجوانان ما

نویسنده : محمد سلیمی ، کارشناس برنامه ریزی آموزش خانواده

منبع : پیوند/شماره 429-430

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده – قرارداد رفتاری

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×