"> فکر می کنید به بلوغ عاطفی رسیده اید ؟ – مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام


فکر می کنید به بلوغ عاطفی رسیده اید ؟

عبدالوهاب سیمین روانشناس مشاور مهکام:

انسانها با ایجاد روابط بین فردی می توانند به رشد شخصی خودشان کمک کنند تجارب ارزنده ای کسب کنند و مهارتهای اجتماعی و سطح هوش هیجانی خودر ا بالغانه تر گسترش دهند آگاهی از رشد و بلوغ عاطفی در بهبود روابط شما با دیگران تاثیر بسزایی دارد.

بلوغ عاطفی

اگر می خواهید بدانید به بلوغ عاطفی رسیده اید ؟ با ما همراه شوید:
شما از نظر عاطفی رسیده اید یا خیر؟ آیا می دانید بلوغ عاطفی موجب پیشبرد اهداف و بهبود روابط تان در زندگی می شود؟ بلوغ عاطفی در واقع به معنای رهبری عواطف است به جای اینکه اجازه دهیم عواطف ما را هدایت کنند و طبعاً مشخصه هایی دارد.

بلوغ عاطفی چیست ؟

روان شناسان، بلوغ عاطفی را توانایی افراد برای پذیرش اشخاص و مسائل به همان شکلی که هستند و بدون نیاز به تغییر تعریف می کنند.

فکر ما هر آنچه به او بگوییم باور می کند. بنابراین اگر شما افکار نادرست و منفی را با افکار درست، مثبت و سازگار جایگزین کنید، توانایی هدایت عواطف به طرز چشم گیری افزایش می یابد و این مسئله موجب می شود روابط شما بهبود یابد، احساس شاد بودن کنید، خود را بیشتر دوست داشته باشید و بیشتر به اهداف تان برسید.

نشانه ها و ویژگی افرادی که به بلوغ عاطفی نرسیده اند

اگر خصوصیات و ویژگی های زیر در رفتار و کردار شما وجود ندارد مطمئن باشید که شما به بلوغ عاطفی رسیده اید .

*****نیازمند محبت:

اشخاصی که بلوغ عاطفی آن ها رشد نیافته، نیازمند محبت و توجه هستند، اما نشانه های ضعف خود را پنهان می کنند و در نشان دادن عواطف خود دچار مشکل می شوند.

*****کج خلق:

این افراد انتقاد پذیر نیستند حسودند، کسی را نمی بخشند، خلق و خوی آن ها ثابت نیست و کج خلق هستند.

*****نپذیرفتن واقعیت:

کسانی که بلوغ عاطفی ندارند، از ارتباطات گریزان هستند یا آن را تکذیب می کنند و به دنبال سرزنش اشخاص در این موارد هستند.

*****مضطرب، بدبین و عصبانی:

فرار از واقعیت، بدبینی، عصبانیت و اضطراب و حمله به اشخاص دیگر هنگام ناامیدی نیز از ویژگی های کسانی است که به بلوغ عاطفی نرسیده اند.

*****بخشیدن و دریافت نکردن:

تمایل به بخشیدن و بی میلی برای دریافت بخشش، از خصوصیات دیگر نابالغان از نظر عاطفی است.

*****نپذیرفتن مسئولیت شخصی:

این گروه از تجربیات خود درس نمی گیرند. آن ها معتقدند تجربیات خوب و بد به بخت و اقبال بستگی دارد و کمتر مسئولیت شخصی را بر عهده می گیرند.

*****اشخاص وابسته:

اشخاصی که از نظر عاطفی نابالغ اند، وابسته بوده، به آسانی تحت تأثیر قرار می گیرند، تردید دارند و بدون فکر عمل می کنند و مسئولیت عیوب خود را بر عهده نمی گیرند.

*****صحبت کردن بیش از گوش دادن:

نابالغان از نظر عاطفی بیش از اینکه گوش بدهند، صحبت می کنند گوش دادن به صحبت های دیگران به درک افکار و دیدگاه های آن ها نیازمند است.

اما این اشخاص برای شنیدن دیگران وقت نمی گذارند و همین امر موجب می شود نتوانند به عمق هوشیاری عاطفی خود برسند.

*****همیشه محور و مرکز بودن:

این اشخاص دوست دارند همیشه مرکز و محور توجه و تمرکز مکالمات و موضوعات باشند و با این مسئله که محوریت موضوع قرار نگیرند مشکل دارند.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×