"> فلسفه و ضرورت راهنمایی و مشاوره فرزندان و دانش آموزان چیست ؟ - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

فلسفه و ضرورت راهنمایی و مشاوره فرزندان و دانش آموزان چیست ؟

مهکام-فلسفه و ضرورت راهنمایی و مشاوره فرزندان و دانش آموزان چیست ؟

مهکام-فلسفه و ضرورت راهنمایی و مشاوره فرزندان و دانش آموزان چیست ؟

فلسفه و ضرورت راهنمایی و مشاوره چیست ؟

 ضرورت راهنمایی و مشاوره فرزندان و دانش آموزان به منظور ایجاد ارتباط مطلوب با محیط و برای به کار گرفتن علایق و استعدادهای دانش آموزان و فرزندان در مسیرهای مناسب، به نحوی که نیازهای جامعه از جهات مختلف تأمین شود طرح ریزی شده است.

والدین برای درک و شناخت مسائل فرزندان خود و راهنمایی آنان، وقت لازم را در اختیار ندارند.

عوامل مهمی که ضرورت راهنمایی و مشاوره فرزندان و دانش آموزان را ایجاب می کند به شرح زیر است:

1- پیشرفت اقتصادی و صنعتی

پیشرفت اقتصادی و صنعتی باعث شده است که مشاغل جدید و متنوعی در زمینه های مختلف خدماتی و فنی به وجود آید. تربیب نیروی انسانی که بتواند پاسخگوی نیازهای شغلی مذکور باشد، ایجاب کرده است که به منظور کمک به دانش آموزان در گزینش مشاغل مورد بحث به صورتی که با استعدادها و علایق آنان منطبق باشد، برنامه راهنمایی به وجود آید.

2- تنوع رشته های تحصیلی و گسترش آموزش حرفه ای

توسعه  صنایع احتیاج به نیروی انسانی ماهر برای اداره صنایع تازه و همچنین پاسخگویی به نیازهای شغلی که به علت اجرای برنامه های رفاهی، در بخش خدمات به وجود آمده است. تأسیس رشته های تحصیلی جدید را موجب شده است. تنوع رشته های تحصیلی، و لزوم کمک به دانش آموزان در انتخاب مناسب در این زمینه تشکیل برنامه راهنمایی را ضروری ساخته است.

3- تحولات اجتماعی

تحولات اجتماعی که درزمینه دگرگونی طبقات اجتماعی و گسستن بندهای اتکا وعواطف خانوادگی پیش آمده،ضرورت رشد قدرت تصمیم گیری و خود رهبری را موجب شده است. تحولات اجتماعی سریع، بر پیچیدگی روابط انسانی می افزاید و دشواری های روابط اجتماعی را افزایش می دهد فراهم کردن موجبات رشد، قدرت تصمیم گیری و مواجهه با مشکلات مربوط به روابط اجتماعی در افراد، دلیل دیگری بر ضرورت و اهمیت برنامه راهنمایی است.

پیشنهاد مطالعه:  مراحل اصلی در مصاحبه اولیه جلسه مشاوره

4- اشتغال والدین در خارج از خانه و عدم آگاهی آنان از شیوه های راهنمایی

تحرک و پیچیدگی زندگی، موجب شده پدران و مادران به کارهای خارج از خانه اشتغال بورزند و این اشتغال باعث شده که برای ایجاد روابط متقابل بین والدین وفرزندان فرصت کافی وجود نداشته باشد، در نتیجه والدین برای درک و شناخت مسائل فرزندان خود و راهنمایی آنان، وقت لازم را در اختیار ندارند. این امرو همچنین عدم آگاهی والدین ازمسائل نوجوانان و شیوه های راهنمایی عامل دیگری در تأیید لزوم تشکیل برنامۀ راهنمایی است.

5- اجرای تعلیمات عمومی و توجه به کیفیت آموزش و پرورش

اجرای تعلیمات عمومی، بالا و بردن کیفیت آموزش و پرورش ایجاب می کند که برنامه راهنمایی و به ویژه توجه به تفاوت های فردی، مورد توجه مخصوص قرار گیرد. در برنامه های آموزشی رشد هماهنگ جنبه های مختلف شخصیت، مورد نظر نیست، بلکه آنچه مورد توجه قرار می گیرد رشد فکری و ذهنی است. به همین دلیل تشکیل برنامه راهنمایی و مشاوره، برای رشد هماهنگ جنبه های مختلف شخصیت و توجه به تفاوت های فردی، از اهمیت ویژه ای برخودار است.

عوامل مذکور و عوامل دیگری که در تطابق و سازگاری دانش آموزان مؤثرند، نشانگر فلسفه، اهمیت و ضرورت برنامه ی راهنمایی و مشاوره، و توجیه کننده ایجاد تشکیلات و سیستمی خاص برای تحقق اهداف مورد نظر هستند.

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده موفق

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×