"> غسلهای واجب برای زنان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غسلهای واجب برای زنان

 

غسلهای واجب برای زنان

به طورکلی غسل های واجب مربوط به زنان به چهار دسته غسل حیض، استحاضه، نفاس و جنابت تقسیم می ‌شود

1-   غسل حیض
تعریف حیض: حیض خونی است که غالباً در هر ماه، به مدت چند روز از رحم زن‌ خارج می‌ شود .غالب تیره رنگ بوده وغالبا با فشار وسوزش خارج میشود واغلب مدت آن هم مشخص است بعضی خانمها 7روز وبعضی 5 روزوبعضی کمتر  اما از 3 روز کمتر نیست.

حکم حائض:

در حالت ديدن چنين خونی، دین مقدس اسلام اعتبار حائض(حيض بودن) براي زن كرده است و در چنين وضعيتی بنا به اعتبار و حكم وضعی، مقرر کرده است که زن براي خارج شدن از اين حالت بايد ايام خون ديدن حيض را گذرانده و سپس غسل حيض انجام دهد

در طول زمان حیض،‌ زن نماز و روزه را ترک نموده و پس از پاک شدن باید روزه‌ ها را قضا نماید، اما نمازهایی را که نخوانده است، نیاز به قضا کردن ندارند.

  از حیث سن زن

خونى که زن قبل از نه سالگى (بلوغ) و نیز بعد از یائسگى مى‏ بیند حیض نیست، هر چند داراى صفات حیض باشد

به لحاظ زمان، کمترین مدت حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. بنابراین، خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز حیض نیست، اقلّ پاکی از حیض ده روز است. در نتیجه فاصله‌ بین دو حیض کمتر از ده روز نخواهد بود، امّا در فاصله‌ دو حیض محدودیتى وجود ندارد.

یک نکته
بنابر قول مشهور، سه روزى که زن خون مى ‏بیند باید پى در پى باشد، از این رو اگر این سه روز در ضمن ده روز باشد، لیکن پى در پى نباشد- مانند آنکه روزهاى اول، چهارم و هفتم خون ببیندـ حکم به حیض بودن آن نمى ‏شود.

    غسل نفاس

    تعریف نفاس:

خونی است كه همراه با بيرون آمدن اولين جزء نوزاد از رحم مادر به دنيای خارج رحم، از زن خارج می ‌‌شود.

نفساء: زنان در اين حالت را نُفساء يا نَفساء می ‌نامند.

حکم نفاس: زن در پايان خون ديدن بعد از زايمان بايد غسل نفاس كند و بنابر احتياط براي نماز بايد وضو بگيرد و به همان غسل اكتفاء نكند.

پیشنهاد مطالعه:  مهکام | چگونه کودکی زیبا به دنیا بیاوریم ؟

مدت نفاس: كم ‌ترين مدتی كه زنان اين خون را می‌ بينند یک لحظه و بيشترين آن ده روز است در این مدت نماز خوانده نمیشود.(و اگر بعد از ده روز ازبه دنیا آمدن  نوزاد باز خون ببیند حکم استحاضه است که نماز و روزه به زن واجب میشود)

3.    غسل استحاضه
تعریف استحاضه: به طور معمول، هر خونی که غیر از خونریزی های متداول حیض و نفاس و بیماری باشد، استحاضه نامیده می شود.

این یک حکم کلی و بدون تعیین زمان و سن است، یعنی همان طور که در دوران حیض می توان دچار استحاضه شد، پیش از بلوغ و بعد از یائسگی نیز امکان دیدن خون استحاضه وجود دارد.

در حقیقت قبل از بلوغ و بعد از یائسگی، تنها خونی که امکان دارد زن ببیند، خون استحاضه است، و او دیگر پس از یائسگی خونی تحت عنوان حیض یا نفاس، نخواهد دید.

تشخیص استحاضه:

برای تشخیص نوع استحاضه، زن باید مقدارى پنبه یا مانند آن را داخل فرج نموده، کمى صبر کند تا وضعیت خود را دریابد.

اگر خون در دستمال یا پنبه ‌ای که زن داخل فرج خود نموده، نفوذ نکند و تنها روی آن را آلوده کند، از طرف دیگر ظاهر نشود؛‌ استحاضه قلیله است.

اگر خون در پنبه فرو رود، ولی از پنبه به دستمالی که معمولاً زن ها برای جلوگیری از خون می ‌بندند نرسد، اگرچه در یک گوشه آن باشد استحاضه متوسطه است.

اگر خون پنبه را فراگرفته از پنبه گذشته و به دستمال برسد استحاضه‌ کثیره است.

تفاوت خون های حیض، نفاس و استحاضه

خون حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نیست. خون نفاس بیشتر از ده روز نیست ولى امکان دارد که کمتر از سه روز باشد. خون استحاضه می تواند کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز باشد.

در خون حیض و استحاضه برخلاف نفاس، صفات و علایم مطرح است. اینکه خون استحاضه غالباً زردرنگ و سرد و رقیق است، و بدون فشار و سوزش بیرون مى ‌آید.

پیشنهاد مطالعه:  طرز صحیح خوابیدن در دوران بارداری چگونه است ؟

 وظایف مستحاضه

وظیفه هر مستحاضه ‌ای آنست که پس از رسیدنِ وقت نماز و پیش از انجام آن، همان طور که گفته شد، وضعیت خود را بررسی کند تا بفهمد که استحاضه وى از کدام قسم است.

نباید فراموش کرد که وارسی پیش از وقت، کفایت نمى کند؛ مگر آنکه یقین داشته باشد حالش فرقى نکرده است.(یعنی از استحاضه قلیله به کثیره یا متوسطه یا بالعکس عوض نشود)

احکام انواع استحاضه

 1- مستحاضه‌ قلیله

اولین وظیفه مستحاضه قلیله آنست که برای هر نماز، به تفکیک، وضو بگیرد.
زنی که استحاضه است بنابر احتياط باید پنبه را عوض كند و اگر خون به جایی از بدن رسيده، بايد را آن آب بكشد.

2- مستحاضه‌ متوسطه

در استحاضه متوسطه، به محض دیدن خون باید غسل کرد و برای هر نماز آن روز، وظائف استحاضه قلیله را انجام داد.

این بدان معناست که اگر قبل از نماز صبح استحاضه شد، یک غسل کرده و تا نماز عشاء اعمال استحاضه قلیله را به جای می آورد؛ کارهایی مانند وضو گرفتن برای هر نماز، تعویض پنبه و تطهیر خود و….

اگر عمداً يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب و عشا غسل نمايد، چه آنكه خون بيايد يا قطع شده باشد

3-مستحاضه کثیره

در استحاضه کثیره، علاوه بر کارهایی که بر قلیله و متوسطه واجب بود، باید برای نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشا یک غسل دیگر به جا آورد، به شرط آن‌که میان آن دو فاصله نیندازد؛ اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر و عشا دوباره غسل کند.

تغییر حالت استحاضه
گاه ممکن است زنی که استحاضه قلیله است، استحاضه ‌اش به کثیره یا متوسطه تغییر کند و یا بالعکس؛ در این حالت باید وظایف را به طریق دیگری انجام داد.

تغییر به مرحله بالاتر
قلیله به متوسطه- قلیله به کثیره- متوسطه به کثیره

 پیش از نماز
باید وظایف مرحله بالاتر را انجام دهد، و اگر برای استحاضه متوسطه غسل کرده و کثیره شده است، باید دوباره غسل کند
 در حال نماز
اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن، کثیره شود، باید نماز را بشکند و اعمال استحاضه کثیره را به جای آورد و دوباره نماز بخواند؛ همین طور اگر استحاضه قلیله او تبدیل به کثیره شود.

پیشنهاد مطالعه:  چگونه بچه خوشگل داشته باشیم ؟

 بعد از نماز
نمازهای خوانده شده او صحیح است و نیازی به اعاده ندارد، اما برای نمازهای بعد باید وظیفه مرحله بالاتر را انجام دهد.

 تغییر به مرحله پایین تر
کثیره به متوسطه- کثیره به قلیله- متوسطه به قلیله
اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید برای نماز اول عمل کثیره و برای نمازهای بعد، عمل متوسطه را بجا آورد. مثلاً اگر پیش از نماز ظهر استحاضه‌ کثیره متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد و اعمال قلیله را انجام دهد
نکته
اگر مستحاضه، يكى از كارهایى را كه بر او واجب است ترک كند، نمازش باطل می شود

4- غسل جنابت
تعریف غسل جنابت: جنابت غسلي مشترك میان زنان و مردان است است. جنابت همان طور که در مردان اتفاق می ‌افتد، در مورد زنان نیز با حصول شرایط آن، محقق می ‌شود و فرقی بین خانم مجرد با خانم متأهل وجود ندارد.

تشخیص جنابت: حصول جنابت در بانوان به دو طریق، 1-دخول و آمیزش جنسی از طرف جلو و یا پشت(ولو این‌که منی هم خارج نشود) و2- بیرون امدن منی(از آلت تناسلی زن و مرد)، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی‌شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار صورت می پذیرد.
هر یک از دو مشخصه‌ یاد شده، به تنهایی باعث وجوب غسل جنابت می ‏‌گردد؛ بنابراین، ممکن است مرد با همسر خود، نزدیکی کند و منی از او بیرون نیاید که در این صورت نیز بر هر دوی آنان غسل واجب شود.

ترشحاتی از زنان  که هنگام ملاعبه با همسر بدون نزدیکی کردن  یا دیدن صحنه های محرک خارج می‏ شود پاک است و به آن اصطلاحاً مذی می ‌گویند و غسل جنابت ندارد.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×