"> غزل : گرداب هستی سروده استاد داود احمدی - باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل : گرداب هستی-سروده استاد داود احمدی – باقی

غزل : گرداب هستی-سروده استاد داود احمدی - باقی

غزل : گرداب هستی-سروده استاد داود احمدی – باقی

غزل :  گرداب هستی

حال اگر ما ، جمله بر اسرار دنیا جاهلیم
کی ز لذت از معمای جهان  بی حاصلیم !؟

طرفی از حکمت نبستم ، بل به چشم بی فروغ
عطر و ریحانم   بخواند  ،  تا  به باغی کاملیم

پور آدم گرچه هریک بر متاعی  زد به بحر
لیک از این گرداب ِ هستی ، در پی ِ یک ساحلیم

این گرفتم تا که قصد باز ِ شاهی شد ز یار
شاه  بازی  را  به سر اندازد و ما غافلیم

تا که باقی خوش ندارد ، کور سویی بر مسیر
هر تلاشی هم اگر  شد ، بی نصیب  و باطلیم

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

طرف= سود ، بهره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  غزل بخت ناکار غزلی از داود احمدی - باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×