"> غزل چشم شهلا-استاد داود احمدی - باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل چشم شهلا-استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل چشم شهلا-استاد داود احمدی - باقی

مهکام-غزل چشم شهلا-استاد داود احمدی – باقی

غزل چشم شهلا

بیا این چشم در راهی ، نگارا ! کشت ما را
غم بی همزبانی ، بارالها! کشت ما را

***

تمام عمر اگر دانم بیایی ، صبر دارم
ولی کج عهدی و امروز و فردا ، کشت ما را

***

به هر نارنج ِ بر شاخی ببندم چشم حسرت
شغالان را نصیب از تاک اما ، کشت ما را

***

به حریّت، اگر چه قد نکردم خَم ، ولیکن
تمنا از رواق ِ چشم شهلا ، کشت ما را

***

چو«باقی» می کِشم حسرت در این میخانه بی طرف
لب خشکم میان ِ جام و مینا ، کشت ما را

شاعر: داود احمدی – باقی

توضیحات :
رواق:ایوان ، درگاه ، در اینجا به معنی بالای چشم
تاک: درخت انگور/ حریّت: آزادگی

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده 

پیشنهاد مطالعه:  غزل : رهزن دین-سروده شاعر گرامی استاد داود احمدی باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×