"> غزل : هوس یار-سروده استاد داوود احمدی - باقی
مشاوره آنلاین مهکام

غزل : هوس یار- سروده استاد داوود احمدی – باقی

مهکام-غزل  هوس یار- سروده استاد داوود احمدی - باقی

مهکام-غزل هوس یار- سروده استاد داوود احمدی – باقی

غزل : هوس یار  

 
عمر، بیهوده عجب در هوس یار گذشت
روزها از پی ِ هم ، در غم دلدار گذشت

جام تقدیر ِ خود این دل ، ز شب ِ تیره گرفت
شب  سحر گشت ولی فرصت ِ دیدار گذشت

ناله از جور تو یارا!، چو سرودم به فلک
باد  دُزدانه  شنید ، از همه  اقمار گذشت

زُهره گه گاه نماید به جهان عشوه گری
بر رواق ِ دل ِ ما  عقرب کژدار گذشت

رنگ تسلیم به دوران ، چو گرفتی تو به موی
«باقی » از اسب به زیر آ ، که از این کار گذشت

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  غزل چشم شهلا-استاد داود احمدی - باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×