مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

غزل : همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی – باقی

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

مهکام-غزل  همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی - باقی

مهکام-غزل همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی – باقی

غزل : همدم بد صورت

قصه کوتاه کن از قول دغل ، مرد مجوس
قـَسم و سوز کلام ات نگرم ، یا که خروس!؟

چون توانگر نتواند که کند عرضه ی خویش
می زند بر سر رعیت ، درمش  را چو دبوس

گشته تقدیر بر این  دایره از روز الست
شاخه ی سبز بسوزد ز تب ِ مرد عبوس

دست افتادگی ار کس بدهد از سر صدق
پای ناراست ببیند به خودش چون طاووس

« باقیا» همدم بد صورت اگر خوش خـُلق است
خوشتر از طینتِ  بد صورتِ صد تازه عروس

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

مجوس= دراینجا ، بی دین
دبوس = چوب دستی مخصوص شاهان و نجیب زادگان
الست= روز پیمان گرفتن خدا از بندگان،ابتدایی ترین روز

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

استخدام نیروی کار برای سایت مهکام

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×