"> غزل همت ساقی شعری از داود احمدی - باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل همت ساقی شعری از داود احمدی – باقی

مجله اینترنتی مهکام-غزل همت ساقی شعری از داود احمدی - باقی

مجله اینترنتی مهکام-غزل همت ساقی شعری از داود احمدی – باقی

غزل همت ساقی

گرچه یاران به رفاقت نبرند از یادم
محنت ِ فرقت ِ ایشان  بکـَند  بنیادم

آنچنانم همه در حسرت ایام وصال
تا فقط  از هنر ِ مرغ  خیالم  شادم

گاهم آرام و گهی سخت ، که مدهوشی
مانده در حیرت و تردید  بدین اضدادم

گشته از آفت دوریت ، تو گفتی به زوال
همچو قحطی زده  این ، دهکده ی  آبادم

گِرد باد از نَفس سرد به هر جایم بُرد
باشدا ،  همت ساقی  بخَرَد  از  بادم

غافلا! رونق مِی  جوی که از دولت سـُکر
بی نیاز از حرم  و  سوز ِ  دعا  افتادم

همچو«باقی»اگرت سنگ صبورعاجل گشت
دل مسکین  به من آور ، که در این استادم

شاعر : داود احمدی متخلص به باقی

توضیحات :
فرقت= جدایی ، دوری
اضداد=جمع ضد ، مخالف ها
سـُکر= مستی
عاجل=در اینجا ، نیاز فوری

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده فرهنگی ایرانی

پیشنهاد مطالعه:  قصیده بهاریه اثری زیبا از شاعر معاصر داوود احمدی (باقی)
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×