"> غزل نقش بی عیب اثری از داود احمدی باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل نقش بی عیب اثری از داود احمدی باقی

مهکام-غزل نقش بی عیب اثری از داود احمدی باقی

مهکام-غزل نقش بی عیب اثری از داود احمدی باقی

 

غزل نقش بی عیب

حاصل غیرت ِ ما  همرهی ِ  مستان است
که همی خار به چشم ِ سَخط ِ پَستان است

عمرپروانه  اگر کم ، همه جا همت او
تا ابد میکده ها را نَفس و دستان است

آسمان ار به گـُنه ، بر سر ِ ما خیره نگشت
ذکر یا  هوی ِ قلندر  پی ِ شارستان  است

دیده پوشی به خطاهای بشر بس نیکوست
نقش بی عیب فقط ، کـُنج نگارستان است

چشم « باقی» به ره ِ بلببل مست است که زاغ
چاپلوسی  به طـُفیلی ، بر ِ باغستان  است

سخط=ناخشنودی
طفیلی=اضافه ، بی ارزش

پیشنهاد مطالعه:  غزل لطف مداوم-شعری از شاعر عزیزمان استاد باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×