"> غزل لطف مداوم-شعری از شاعر عزیزمان استاد باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل لطف مداوم-شعری از شاعر عزیزمان استاد باقی

مهکام-غزل لطف مداوم-شعری از شاعر عزیزمان استاد باقی

مهکام-غزل لطف مداوم-شعری از شاعر عزیزمان استاد باقی

سروده ای جدید از استاد داود احمدی – باقی که لطف نموده اند و افتخار نشر این شعر زیبایشان را برای اولین بار نصیب مجله اینترنتی آموزش خانواده مهکام قرار دادند.

غزل لطف مداوم  

ساقی از قهر به ما میکده تعطیل نمود

تا کند جور و جفا بر همه تعجیل نمود

 ***

دست یابم  چو به ساقی و شوم  دامنگیر

پرسم آخر ز چه این فاجعه تحمیل نمود

  ***

حکمتی باید اگر، نیک به عمقش برویم

تا مگر او چه از این حادثه تحصیل نمود؟

  ***

درسها  داده  به  ما ساقی و یک بارِ دگر

حکمتی نو ، که در این قائله تکمیل نمود

  ***

قدر ساقی نشِناسند چو میخانه بپاست

مگر آن دم که بدین قافیه ترتیل نمود

  ***

«باقیا»  لطف مداوم برود از بر ِ چشم

درس آخر بشد این شیوه که تحلیل نمود

شاعر: داود احمدی – باقی

پیشنهاد مطالعه:  غزل : رهزن دین-سروده شاعر گرامی استاد داود احمدی باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×