"> غزل شادکام غزلی جدید از استاد داود احمدی - باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل شادکام غزلی جدید از استاد داود احمدی – باقی

www.mehcom.com-غزل شادکام غزلی جدید از استاد داود احمدی - باقی

www.mehcom.com-غزل شادکام غزلی جدید از استاد داود احمدی – باقی

غزل شادکام

شاعر : داود احمدی – باقی

این مبادت که ز ما ، لحظه ای آزاد شوی
به هوس پای کشانی و به خود شاد شوی

گر تو را میل ِ عطا شد ، همه تن می بایست
پای در گود نهی ، باعث ایجاد شوی

می کنم بر تو حرام ار بکنی میل ِ کسی
فرصت ِ وصل بمیرد ، همه بر باد شوی

خرقه را گر بدهی بر لبی از باده ی مست
آگه از سرّ نهان و همه فریاد شوی

می دهد وصل جهان تا بخرد بنده ی خویش
گر نصیحت شنوی ، سرور و آزاد شوی

نظرت گر به خرابات بوَد اوج ِ وصال
بی نیاز از همه ی آنچه که افتاد شوی

همچو « باقی » اگرت سادگی افتد به میان
شادکام از نظرش ، از بُن و بنیاد شوی

داود احمدی – باقی

مهکام مجله انترنتی آموزش خانواده

پیشنهاد مطالعه:  غزل : دامن همت - اثری از استاد داود احمدی - باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×