مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

غزل : ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

مهکام-غزل  ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)

مهکام-غزل ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)

غزل : ساحره

باده از ما ببری ، نوش ِ تو با آن دگر است

وعده بر ما بدهی ، وصل ِ رقیبم خبر است

قصد آن داری اگر، تا که شوی ایمن از او

راحت از ساحره را ، هر که بجوید سفر است

راه دریاست سراسر ، ره ِ صنعان و کنیز

زآنکه گه ، رام و سبُک باشد و گه ، پر خطر است

فکر سامندری ار، همچو سیاوش بکنی

راز این رقص ِ در آتش ، همه در درد سر است

ایمنی آید و پَستی به تو در گوشه ی دِنج

که ز اسرار بمانی ، چو قرارت حضر است

می  بپرسی اگر از ما ، همه اینها تو بـِنه

شادکامی به جهان ، گر که نگارت به بر است

کس ندانست ز « باقی » که چه بر دل  می سود

یا چه آتش به دلش هست و چه دَردی به سر است

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

سامندر=حیوانی است شبیه مارمولک – سمندر- که

   قدیمی ها معتقد بودند ، در آتش نمی سوزد.

حضر= ماندن ،متضاد سفر

می سود= از مصدر سودن : سائیدن.در اینجا ، به معنای

   تحمل کردن

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

استخدام نیروی کار برای سایت مهکام

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×