مشاوره آنلاین مهکام

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

بنر تبلیغاتی مدیریت خشم دکتر هلاکویی-1397

غزل : دامن همت – اثری از استاد داود احمدی – باقی

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

مهکام-غزل  دامن ِ همّت- اثری از استاد داود احمدی - باقی

مهکام-غزل دامن ِ همّت- اثری از استاد داود احمدی – باقی

غزل : دامن همت

ای که رو گردانی از ما ، بر گناه کهتری

آبرو  از ما  بگیری ، تا نمایی  مهتری

بر سلامت   باد ِ  رندان ، دامن همت  ببند

باشدا روزی از این در، بهر خود  یابی  دری

منّت ِ دولت چه جویی، از گلاب ِ شه نشین

تا گـُلی درویش مسلک ، با تو دارد همسری

ابر فرصت را بجوی از سائل و مسکین مرنج

چون  ندیدم پاک تر  زایشان ، به بام اخضری

کار عشق است آنکه صحبت هیچ از دنیا نکرد

شاهدی ، سیمینه  ساقی ، ماهرویی ، دلبری

قیمت از رندان چه جوید ، «باقی» از تقدیر نیک

تا که می بارد ز خوبان ، اعتبار و سروری

…………………….

 اثری ماندگار از استاد داود احمدی – باقی

…………………….

بام اخضری= در اینجا منظور دنیاست

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

استخدام نیروی کار برای سایت مهکام

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

تربیت فرزند دکتر هلاکویی از تولد تا 20 سالگی+دانلود

×