"> غزل : دامن همت - اثری از استاد داود احمدی - باقی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل : دامن همت – اثری از استاد داود احمدی – باقی

مهکام-غزل  دامن ِ همّت- اثری از استاد داود احمدی - باقی

مهکام-غزل دامن ِ همّت- اثری از استاد داود احمدی – باقی

غزل : دامن همت

ای که رو گردانی از ما ، بر گناه کهتری

آبرو  از ما  بگیری ، تا نمایی  مهتری

بر سلامت   باد ِ  رندان ، دامن همت  ببند

باشدا روزی از این در، بهر خود  یابی  دری

منّت ِ دولت چه جویی، از گلاب ِ شه نشین

تا گـُلی درویش مسلک ، با تو دارد همسری

ابر فرصت را بجوی از سائل و مسکین مرنج

چون  ندیدم پاک تر  زایشان ، به بام اخضری

کار عشق است آنکه صحبت هیچ از دنیا نکرد

شاهدی ، سیمینه  ساقی ، ماهرویی ، دلبری

قیمت از رندان چه جوید ، «باقی» از تقدیر نیک

تا که می بارد ز خوبان ، اعتبار و سروری

…………………….

 اثری ماندگار از استاد داود احمدی – باقی

…………………….

بام اخضری= در اینجا منظور دنیاست

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  غزل : ساحره-اثر استاد داود احمدی (باقی)
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×