"> غزل : خامُشی ِ خلوت-سروده شاعر گرانقدر داوود احمدی (باقی) - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

غزل : خامُشی ِ خلوت-سروده شاعر گرانقدر داوود احمدی (باقی)

مهکام-غزل  خامُشی ِ خلوت-سروده شاعر گرانقدر داوود احمدی (باقی)

مهکام-غزل خامُشی ِ خلوت-سروده شاعر گرانقدر داوود احمدی (باقی)

غزل : خامُشی ِ خلوت

یک عمر اگر بعضی ، همراه ِ مِی  و عودند
گویی گِل ایشان را ، جز آب  نیفزودند

نالد به خود از غیرت ، اسپند ، ولی اینان
در غایت بی عاری ، خالی ز تب و دودند

ره سوی فنا بردند ، در وصلت این عالـَم
جمعی که بدین وادی ، دل داده و فرسودند

خیلی کـُله ِرندی از فرق زمان بردند
حال آنکه غلامانی ، در میکده ها بودند

خوش باد دم ِ مستی ، بر گوشه نشینانی
کز خامُشی ِ خلوت ، اعراض نفرمودند

مخموری ِ « باقی » هست ، از صحبت درویشان
کاین قِسم جماعت را ، با  عشق درآلودند

…………………….

داود احمدی- باقی

…………………….

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده تنها مرجع انتشار اشعار استاد داود احمدی متخلص به باقی

پیشنهاد مطالعه:  غزل : همدم بد صورت-اثر شاعر معاصر استاد داود احمدی - باقی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×