"> علت حرام بودن شراب در قرآن و علم پزشکی - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

علت حرام بودن شراب در قرآن و علم پزشکی

علت حرام بودن شراب در قرآن و علم پزشکی

خدواند خالق انسان است وقواعد هستی بر اساس قوانین خداوند ومطابق با جسم وجان بشر است یکی از قوانین حرام بودن شراب است گاهی انسانها قوانین پروردگار را با علم ناقص وناچیز خود  میسنجند وهر چیز که با عقل  آنها جور نبود را رد وانکار میکنند وبه خاطر جهل خود، خود را به هلاکت میافکنند در حالی که فلسفه خیلی از امور دینی در ذهن کوچک ما نمیگنجد و به دلیل غیبت امام معصوم دلیل آن  مشخص نشده است
خدواند در قرآن چنین میفرماید :شیطان خصومت و دشمنى را به وسیله شراب و قمار در میان شما قرار مى دهد، و شما را از نماز و یاد خدا باز مى دارد.

رسول اکرم نوشیدن شراب را ریشه جنایات و زشتیها معرفى فرمودند.
مردى به حضرت  امام على (ع ) گفت به نظر شما معصیت شراب خورى از زنا و دزدى بیشتر است ؟ فرمود آرى ، زیرا زناکار ممکن است به همین گناه اکتفا کند، خود را بگناه دیگر آلوده نسازد ولى شراب خوار با آنکه به یک گناه آلوده شده به گناهان دیگرى نیز مانند زنا، دزدى ، آدم کشى و ترک نماز…. آلوده خواهد شد.
مردى از امام پنجم (ع ) علت حرام شدن شراب را سؤ ال مى کرد. آنحضرت اینطور فرمودند:
مانند بت پرست است شراب برایش رعشه بدن پدید مى آورد، مردانگى و انصاف و مروتش را نابود مى کند شراب است که که شراب خوار را وادار بر جسارت بر نزدیکان و اقوام و خویشان و خون ریزى و زنا مینماید حتى از زناى با محارم ایمن نمى تواند بود او پس از مستى این کار را بى توجه انجام مى دهد و خلاصه شراب وادار کننده به هر نوع شر و اعمال ضد انسانى است .
در این روایت به یک قسمت از ضررهاى الکل از نظر جنبه هاى جسمانى ، اخلاقى ، و اجتماعى تصریح شده است دانشمندان تعداد امراضى را که عامل اصلى آنها شراب و عرق است تقریبا 11 نوع شمرده اند.

معده :

الف – گاستریت ساده و مزمن که بالاخره به ضعف و نابودى قوا منجر مى شود.
ب – فلگمن معده
ج – انتتریت سخت و اغلب اسفلگیت دل دردهاى مختلف و درد معده که بیشتر در وقت اعتیاد به وقوع مى رسد و درد دل هاى دایمى اثر دیگر آن در معده اتساع معدى است که گاهى چنان این عضو را بزرگ مى کند که مانند کیسه اى شده و پنج برابر موقع عادى گنجایش پیدا میکند یعنى ممکن است ده تا 12 لیتر آب بیشتر جا بگیرد.
بطور کلى الکل باعث التهاب جهاز هاضمه مى شود، در روده ها نیز تاثیر سخت نمود، باعث خراشیدگى جدار آنها، و دفع خون ، و ضعیف ساختن قوا میشود، و بالاخره اسهال سخت تولید مى کند، و گاهى نیز یبوست مى آورد در اثر استعمال نوشابه قولون روده بزرگلطمه دیده ، یبوست و لینت پشت سر هم به وجود مى آورد.
الکل زبان را ضخیم و سخت مى کند و سلولهاى مخصوص ذائقه را ضعیف و بالاخره محو مى نماید، بطوریکه شخص دائم الخمر دیگر طعم غذاها را درست حس نمى کند، و این خود یکى از علل بى اشتهایى در شخص الکى مى باشد و بیشتر از همه باعث خرابى دستگاه هاضمه مى شود.
الکل ، شیره هاى دهان بزاق و شیره هاى معده و سایر شیره هاى بدن را کم کرده از بین مى برد.

پیشنهاد مطالعه:  اعتیاد به موبایل و اینترنت و شبکه های مجازی - آسیب های اجتماعی

2 – امراض دستگاه تنفس

الکل از بزرگترین علل ابتلاى به مرض سل ، مى باشد ریه ها در اثر الکل تورم یافته ؛ لکه هاى بنفش یا سفیدى روى آنها ظاهر مى گردد، و لخته هاى خون در خلط شرابخوار ظاهر میشود که نتیجه خرابى ریه است ، شرابخوار هر صبح در رختخواب مدتى سرفه مى کند خود مى اندازد و گاهى لخته هاى خون یا صفراء به حال تهوع از دهانش بیرون مى آید و بدون استثنا در اشخاص الکلى عمل تنفس سخت و پر زحمت است .

3 – گردش خون

در اثر شراب مواد اصلى خون از جمله فیبرین و گلبولهاى قرمز و غیره خیلى کم شده و از دست رفته ، مایع خون ، آهکى و خراب شده است ، چون خون فاسد شود کلیه بدن دچار اختلال و کم غذایى و ضعف مى گردد، گلبولهاى سرخ و سفید را از بین برده شخص را آماده براى سکته مى نماید.
هر نوع نوشابه الکلى ؛ از جمله آبجون ، رگها را سخت و شکننده مى کند و مرونت یا ارتجاع آنها را از دست مى دهد و موجب مى شود در در اثر جزئى فشار مانند عصبانیت ، کار زیاد، سرما، یا گرماى فوق العاده پاره شده و سکته ناقص یا کامل بوجود آورد؛ عروق در اثر الکل ، تصلب و شریان ، تکلس پیدا مى کند.

4 – امراض قلب

در نتیجه خرابى خون ، عمل قلب مختل شده کم کم چربى و پیه دور آنرا مى گیرد، و آن را سنگین و بزرگ مى کند، و چون قلب در حین ضربان ، با قوت حرکت مى کند سنگینى مزبور موجب کندى حرکت و نامرتبى مى گردد، و روى این اصل نبض اشخاص الکلى ، آهسته و نامرتب مى زند.

5 – بیماریهاى عصبى

الکل وضع اعصاب را فلج مى سازد اعصاب آخذ، و محرکه ضعیف شده ، فلج و رعشه پیدا مى کند، در تمام بدن حالت خارشى به وجود مى آید و الکى بدون سبب احساس حرارت مى کند، بدنش مخصوصا دستها و سر، مى لرزد سخنش نامفهوم و بى معنى مى شود، و علائم روحى ، عصبانیت ، حالت قیافه حیوانى ، ترس و سردرد، در او به وجود مى آید.
در اثر ضعیف شدن اعصاب ، در معرض برخى امراض عصبى ، واقع مى شود، و راه براى سکته و خونریزى باز مى گردد.
الکل در اثر داخل کردن اسید اوریک در خون تولید درد اعصاب و رماتیسم مى کند.

پیشنهاد مطالعه:  خودزنی و خودآزاری در کودکان

6 – بیماریهاى مغز

الکل در مغز اثر کرده و موجب خونریزى مى شود به این معنى که شریان پاره شده ، خون در مغز مى ریزد و شخص سکته ناقص یا کامل مى کند مریض یا فورى مى میرد یا آنکه خونهاى ریخته ، لخته شده و جلو جریان خون را مى گیرد، و قسمتى از مغز بدون خون و نرم شده یا اعضاى مربوط به آن قسمت در بدن فلج مى شود یا اینکه موجب تشنج و صرع مى گردد.
الکل موجب آماس مغز، و فشار خون در سر مى شود، و گاهى نیز مغز را لاغر کرده ، تولید جنون وبله ، و یاکم عقلى مى نماید.

7 – بیماریهاى کبد

بعد از معده اولین اثر شوم الکل بر کبد ظاهر مى شود، ساده ترین بیمارى کبد از این جهت آن است که سلولهایش کشته مى شوند و در اثر اجتماع سلولهاى مرده از حد معمولى بزرگتر مى گردد و گاه چنان رشد غیر طبیعى پیدا مى کند که شخص را مى کشد.
کبد چون مرکز تصفیه بدن است ، سعى مى کند هر نوع سمى که وارد بدن شود دفع نماید الکل را هم که نوعى سم است هر وقت وارد خون شود خارج مى کند ولى وقتى این عمل زیاد ادامه یابد؛ متورم شده و از حد معمول بزرگتر مى شود، صلابتى خارج از حد عادى پیدا مى کند.
در این هنگام شخص الکلى در پهلوى راست خود احساس درد و تورم مى کند، در این موقع ممکن است که یرقان یعنى زردى به شخص دست بدهد و تمام بدن حتى سفیدى چشمش مانند زرد چوبه ، زرد شود کبد تمام اشخاص دائم الخمر آغشته به نوعى چربى و مواد کثیف است ، و این نوع مرض به نام سیروز کبد مشهور است .

8 – امراض کلیه

نوعى مرض کلیه بنام سیستیت مزمن در اثر استعمال الکل تشدید مى شود خفقان بولى در کلیتین نیز نتیجه الکل است .
طبق آمارى که به دست آمده نزدیک 90 درصد از امراض کلیه ، در اثر الکل است .

9 – امراض جلدى

گاهى الکل در بدن قرمزى غیر طبیعى و زشتى به وجود مى آورد، و مخصوصا بینى و گونه ها را به شکل نامطلوبى سرخ مى کند.
امراض جلدى ، مانند خارش هاى بى جهت ، اگزما، جوش صورت و چاقى بى مورد و خطرناک نیز از عوارض الکل است .

10 – حنجره و دستگاه صوت

حنجره التهاب پیدا مى کند، و صدا درشت و گرفته مى شود گاهى صداى گرفته و شبیه آن که از دهان الکلى شنیده میشود علامت خرابى ریه است .

11 – امراض مثانه

نوشیدن الکل مثانه را تحریک مى کند و علت آن بیشتر به واسطه افزایش ‍ ادرار و ماده سمى الکل است ، که مخاط عضله مزبور را مى ساید و ضعیف مى سازد، الکل تولید ینگ مثانه مى نماید و گاهى سبب بروز قند در ادرار مى شود
یک جرعه یا چند بطرى
بعضى خیال مى کنند اگر مشروبات الکلى کم مصرف شود، مضر که نیست بلکه به حال اعصاب هم مفید است .
ولى اسلام باتوجه به فسادها و مضرات همه جانبه آن یک جرعه بلکه کمتر از یک جرعه آن را حرام و نجس دانسته است و راه سوء استفاده را به روى همه بسته است .
امام هشتم (ع ) از قول پیامبر نقل مى فرماید:
هر نوع آشامیدنى که باعث تغییر عقل شود، کم و زیادش حرام است
عن رسول الله ص : قال : کل شراب یتغیر منه العقل کثیره و قلیله حرام
دانشمندن و غذاشناسانى که تحقیقات و مطالعات بیشتر درباره شراب داشته اند، الکل را مطلقا سمى مهلک دانسته اند.
براى قضاوت در این زمینه باید خاصیت الکل را در بدن بررسى نمود الکل در بدن هیچگونه تغییر شکل پیدا نمى کند، و تمام الکلى که نوشیده مى شود از راه تنفس و تعریق و ادرار دفع مى گردد، و تا زمانیکه الکل در بدن است ، دهان نوشنده بوى الکل مى دهد.
ثانیا خاصیت اصلى الکل آن است که جریان خون را سریع مى کند، و چرخهاى بدن را از حد معمولى بیشتر تحریک مى نماید، و در نتیجه سوخت بیشترى مصرف مى گردد، و این سوخت از اصل بعد از خوردن الکل ، اشخاص علاقه زیادى بخوردن مواد خوراکى تحت عنوان مزه دارند.
همین که الکل دفع شد، سرعت خون آهسته مى گردد، و شخص حالت سستى و رخوت در خود حس مى نماید میل مجدد به خوردن مشروب پیدا مى کند انسان دو حس نزدیک بهم دارد یکى حس گرسنگى ، و دیگرى حس ‍ تشنگى نخستین اثر اکلل روى ایندو حس مى باشد و شخص را مبتلا به گرسنگى و تشنگى کاذب مى نماید، و آدم مست بدون داشتن احتیاج ، مقادیر زیادى غذا و آب مى خورد؛ همینکه مدت زیادى از این سم نوشید این دو حس ضعیف مى شوند و دیگر گرسنگى و تشنگى را به موقع حس ‍ نمى نماید، دائما براى رفع رخوت که در نتیجه نخوردى غذاى به موقع ، و خوردن مشروب ایجاد مى شود، هوس مجدد مشروب مى کند، و سرانجام تلف مى شود
نظر پزشکان بر این است که نوشیدن دو گیلاس و یا بیشتر شراب در روز اثرات زیر را بر زیبایی دارد سرخی چشمان: نوشیدن شراب سبب گشادی رگ‌ها می شود که به سرخی چشمان می‌انجامد.
درشتی رگ‌های صورت: افرادی هم که دارای چهره برافروخته هستند با نوشیدن شراب به آن شدت می‌بخشند و باعث برجاماندن اثر دائمی رگ‌ها بر روی صورت می‌شوند.
برجسته شدن خطوط پیشانی‌: شرابخواری باعث خشکی پوست و برجسته شدن خطوط پیشانی‌ می‌گردد.
چین وچروک صورت: نوشیدن زیاد شراب به کمبود ویتامین آ می انجامد که برای ساختن کلاژن و الاستین در بدن ضروری است. در نتیجه چین و چروک صورت افزایش می‌یابد.

پیشنهاد مطالعه:  فرار کودکان از خانه - فرزندپروری
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×