"> عدم رعایت حقوق اعضای خانواده - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

عدم رعایت حقوق اعضای خانواده

حقوق اعضای خانواده را باید محترم شمرد

هر یک از اعضای خانواده  حق و حقوقی به گردن سایر اعضای خانواده دارد که دیگر افراد خانواده  باید این حقوق را محترم شمرده و رعایت کنند و در صورتی که این حقوق رعایت نشود. مطمئنا اعضای خانواده  دچار استرس و ناراحتی شده و اگر این بی حرمتی ها ادامه پیدا کند کل آرامش خانواده ازبین خواهد رفت . از نظر اسلام زن بر شوهر حقی دارد و شوهر نیز بر زن . والدین بر گردن فرزندان حق دارند و فرزندان نیز بر پدر و مادر حقی دارند. که باید تک تک اعضای خانواده با شناخت حق و حقوق خود و دیگر افراد خانواده سعی کنند. که حق کسی ضایع و پایمال نشود. تا آرامش در خانواده باقی بماند. و زمینه ساز یک خانواده موفق و پایدار باشیم.

پیشنهاد مطالعه:  خانواده برتر درقرآن ودر اسلام
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×