"> عدم حفظ سلسله مراتب در خانواده - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

عدم حفظ سلسله مراتب در خانواده

رعایت سلسله مراتب در خانواده موجب آرامش در خانواده می شود

خانواده نیز مانند بقیه سیستم های جامعه انسانی دارای سلسه مراتبی می باشد . لذا باید مدیریت خانواده نیز مشخص شود نقش و وظیفه سایر اعضا نسبت به مدیر حفظ شود و جایگاه و مرتبه هریک از اعضاء نیز با دیگران مشخص گردد . درتعالیم دین مبین اسلام مديريت خانواده به عهده والدين است پيروي و همراهي با والدين لازم است و نافرماني از آنها فقط در صورت اصرار آنها بر گناه و شرك به خداوند مجاز مي باشد و البته حتي در اين صورت نيز برخورد مناسب و مودبانه با والدين ضروري است (لقمان /15)تاجايي مسئله متابعت و اطاعت از والدين به عنوان مدير خانواده ضروي است كه در برخي روايات اشاره مي كند به اينكه رضايت خدا منوط به رضايت والدين و ناخشنودي آنها از فرزند موجب خشم وغضب خداوند مي گردد. (رضی الرب فی رضی الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین )(مستدرک الوسائل 15/175)لذا اگر مديريت والدين كه نقش محوري خانواده را بر عهده دارند ضعيف گردد خانواده دچار هرج ومرج شده وانسجام لازم خود را از دست خواهد داد. لذاست که پیامبر اسلام دعا می فرماید که خدایا به تو پناه می برم از فرزندی که خدایم باشد .(مجلسی:بحارالانوار :86/186)
اما از میان والدین که مدیریت خانواده را برعهده دارند نقش مرد در این مدیریت بیشتر است اسلام به مرد خانواده به عنوان سرپرست یک خانواده نگاه می کند بدلیل آنکه وظیفه مرد است که مخارج خانواده را تأمین کند و هم چنین به لحاظ طبیعتش اقتدار و تسلط بیشتری نسبت به زن در مدیریت دارد بنابراین قرآن می فرماید: مردان سرپرست زنان اند بدلیل آنکه خداوند برخی را نسبت به بعضی دیگر برتری داده است و بدلیل آنکه عهده دار تأمین معیشت خانواده هستند .(نساء/34)
لذا حتی زن نیز باید از مرد تبعیت کند چنانکه یکی از حقوق مرد آن بود که زنش از او اطاعت کند رسولخدا فرمود: حقوق شوهر بر عهده همسر آن است که از او اطاعت کند در مقابلش نافرمانی نکند صدقه ای از اموال منزل بدون اجازه او ندهد روزه مستحبی فقط با اجازه او بگیرد از منزل بدون اجازه شوهر خارج نشود. از ایشان سئوال شد چه کسی بزرگترین حق را برعهده زن دارد فرمود: همسرش .(وسایل الشیعه: 14/112)
البته طبیعت زن نیز این اقتضا را دارد که بدنبال تکیه گاه می گردد و اصولا زن خانواده دوست دارد مردش صاحب قدرت و اقتدار باشد تا بتواند به او تکیه کند طبیعت زن خلاف آن است که تکیه گاه باشد درحدیث است که : زن ریحانه است وقهرمان وسلطه گر نیست .(بحار: ج103، ص 253)لذا روحیه عاطفی واحساسش به او اجازه نمی دهد که قدرت خانواده را بدست بگیرد .به همین خاطر است که حضرت علی ع در یک روایتی فرمود: اگر زن تو را صاحب اقتدار ببیند بهتر است از آنکه تو را به حال شکستگی وضعف بنگرد. (وسایل الشیعه: 14/120)
از سوی دیگر این ریاست ومدیریت به خاطر ثبات و مصلحت خانواده به مرد داده شده است وامتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود .و مرد حق ندارد از این قدرت به نفع منافع شخصی خود و یا بر خلاف مصلحت خانواده به شکل تحکم و اجبار سوء استفاده نماید.
نکته دیگر آن است که اسلام نگرش مردسالاری یا پدرسالاری را نفی نموده و قبول ندارد اینطور نیست که ریاست خانواده به عهده مرد باشد و به صورت تحکم و دیکتاتور مآبانه بخواهد خانواده را اداره کند بلکه اصل مشورت در خانواده مورد پذیرش اسلام است قرآن می فرماید:

پیشنهاد مطالعه:  مهکام | نقش زنان در مدیریت اقتصاد خانواده

وعاشروهن بالمعروف) بازنانتان نیکو معاشرت کنید.(نساء:19)
به همین خاطر پدر و مادر هردو نقش مدیریتی خانواده را بر دوش دارند مادر مدیریت مهروعاطفه را در خانواده دارد و پدر مظهر اقتدار خانواده می باشد فرزندان در همه حال باید از پدر و مادر متابعت کنند و در مرحله دوم فرزندان و زن خانواده  از پدر یا  مرد خانواده تبعیت و پیروی کنند.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×