"> ضرورت مشاوره و راهنمایی در دبستان،راهنمایی و دبیرستان - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

ضرورت مشاوره و راهنمایی در دبستان،راهنمایی و دبیرستان

 

مهکام-ضرورت مشاوره و راهنمایی در دبستان،راهنمایی و دبیرستان

مهکام-ضرورت مشاوره و راهنمایی در دبستان،راهنمایی و دبیرستان

الف- در مقاطع پیش از دانشگاه ( دبستان و دبیرستان) 

از آنجا که سن دانش آموز و میزان بلوغ او، در مشاوره مؤثر است، به همین دلیل اختصاصات دانش آموزان را در سنین دبستانی و دبیرستانی مطرح می سازیم و ویژگی های مشاوره را در این دو دوره تحصیلی بیان می کنیم.

ضرورت مشاوره و راهنمایی در دبستان

خصوصیات کودکان دبستانی

دانش آموزان دوره ابتدایی، مشکلاتشان را نمی شناسند و حتی قادر نیستند در این مورد به خوبی صحبت کنند. دراین سن، معلم و والدین بیشتر از خود دانش آموز، مورد مشاوره قرار می گیرند. شاگردان خودبرای مشاوره مراجعه نمی کنند، بلکه به وسیله  معلم و والدین ارجاع داده می شوند.

امکان دارد دانش آموزانی پیدا شوند که بتوانند مشکلات خود را بیان کنند، ولی اغلب از ناراحتی های خود، به صورت اجمالی آگاهی دارند و نمی توانند به یک ناراحتی خاص اشاره کنند. به طور خلاصه، مشاور باید برای کمک به این کودکان و حل مشکلاتشان، بیشتر از پدر، مادر، معلم وسایر افرادی که با آنان سرو کار دارند یاری بگیرد.

راهنمایی در دبستان

تاریخچه-همانطور که پیشتر اشاره کردیم، بعد از جنگ جهانی اول، پارسنز راهنمایی حرفه ای را در آمریکا آغاز کرد. وی جوانانی را که از جنگ مراجعت کرده، درجست و جوی تحصیل یا شغل بودند، راهنمایی می کرد. علت این که راهنمایی با راهنمایی حرفه ای آغاز شد، اهمیتی بود که در آن هنگام به صنعت و شغل داده می شد. این راهنمایی در سطح دبیرستان انجام می شد و بعدها به صورت مشاوره ٔ فردی درآمد. البته مسلم است که در مشاوره ٔ فردی، مشاوره ٔ حرفه ای نیز جای می گیرد. چون در شروع کار، راهنمایی حرفه ای اهمیت فوق العاده ای داشت و این نوع راهنمایی هم ایجاب می کند که در سطح دبیرستان عمل شود، در آن هنگام به راهنمایی در دبستان و دوره ٔ ابتدایی توجه نشد و هم اکنون نیز مهم ترین نقش راهنمایی، در دبیرستان و سنین بعد از دبستان است.

پیشنهاد مطالعه:  ملاحظاتی درباره پرسش در مشاوره

ضرورت راهنمایی در دبستان

 «بار» معتقد است:

1-در دوره ٔ ابتدایی، نمونه های رفتاری دانش آموزان، رو به ثابت شدن می‌رود و هنگامی که آنها به دبیرستان می رسند، تغییر دادن مسیرآنها کار مشکلی است.

2-مشکلاتی که در دوره ٔ ابتدایی وجود داشته باشند، در دوره ٔ دبیرستانی حاد و مزمن خواهند شد. اگر نظر «بار» در این مورد صحیح باشد، در دبیرستان چنین دانش آموزانی اکثر وقت مشاور را می گیرند؛ زیرا برای رفع مشکلات مزمن و حاد، مشاور ناگریز است وقت بیشتری صرف کند که این مطلب، خود لزوم راهنمایی را در دوره ٔ ابتدایی نشان می دهد.

«بار» چنین مطرح می کند که معلم ابتدایی باید نقش راهنما را داشته باشد. البته منظور این نیست که در دوره ٔ ابتدایی، فردی متخصص حضور نداشته باشد، بلکه هدف این است که بیشتر کار راهنمایی را معلم باید به عهده بگیرد.

در این زمینه، نظر مک دانیل این است که در دوره ٔ ابتدایی، راهنمایی کار معلم است نه متخصص. مک دانیل در مورد اهمیت و لزوم راهنمایی در دبستان، دلایلی به شرح زیر می آورد:

1-دانش آموزان ابتدایی در مرحله ای از رشد و نمو هستند که رو به تکامل می روند و اگر در مورد مشکلاتی که در این سن با آنهامواجه می شوند، مفرّی پیدا نکنند، این مشکلات در دوره های بعد مزمن خواهند شد؛ در حالی که اگر در دبستان برنامه ٔ راهنمایی به طرز صحیح اجرا شود، دانش آموزان دبیرستانی مشکلات کمتری خواهند داشت.

2-معلمان به سبب طبیعت شغلشان، چه بخواهند و چه نخواهند، ناگریزند ضمن تدریس، به انجام راهنمایی در زمینه های مختلف بپردازند.

پیشنهاد مطالعه:  انعکاس کمال گرایی مشاور در جلسه مشاوره

3-بعد از پدر و مادر، آموزگار تنها کسی است که مدت زیادی با کودکان در تماس است و در نتیجه، فرصت بیشتری برای آشنا شدن با آنان دارد.

4-در این سن، بخصوص عواطف، رفتار و احساسات کودکان در مقایسه با سنین بعدی، انعطاف پذیر است و اقدامات راهنمایی، با هدف پروراندن یک شخصیت کامل، سالم و مطلوب، انجام می شود. به عبارت دیگر، اصول جدید تعلیم وتربیت هیچ مغایرتی با اصول راهنمایی ندارند؛ هر دو آنها برای تکامل بخشیدن به دانش آموز در جهت زندگی بهتر و شخصیت مطلوب انجام می‌گیرند. در این سن، به ویژه هر اقدامی که به منظور رفع مشکلات شخصیتی و عاطفی فرد به عمل آید، در بهبود آینده ٔ او مؤثر خواهد بود. این مطلب وسایر دلایل ذکر شده در بالا، نشانگر ضرورت راهنمایی در دوره ٔ ابتدایی است.

ادامه مطلب در بخش بعدی

بازگشت به فهرست کلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×