"> ضرورت خود مراقبتی مشاوران - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

ضرورت خود مراقبتی مشاوران

ضرورت خود مراقبتی مشاوران

ضرورت خود مراقبتی مشاوران

ضرورت خود مراقبتی مشاوران

مشاوره و رواندرمانی حرفه هایی جذاب و در عین حال دشوارند به طوری که بعضی از متخصصان آنها را در زمره حرفه ها و مشاغل سخت قلمداد می کنند.

علت دشواری آنان هم به پیچیدگی های بعد روانشناختی و مسایل مراجعان  و درگیری خواه و ناخواه مشاوران و رواندرمانگران با دردها و رنج های هیجانی و اجتماعی آنان و نیز اختصاص انرژی روانی و جسمانی زیادی از طرف مشاور و درمانگر برای انجام درمان و مشاوره اثربخش مربوط می شود.

دشواری حرفه مشاوره و رواندرمانی نشانگر ضرورت خودمراقبتی مشاوران و رواندرمانگران است.

غفلت از خود مراقبتی می تواند موجب آسیب رسانی به خود و مراجعان گردد.

عدم خود مراقبتی، موجبات کاهش اشتیاق و  انعطاف پذیری و افزایش  درماندگی و فرسودگی را فراهم آورد.

پیامدهای غفلت از خود مراقبتی مشاوران :

–  بی احترامی به مراجعان
–  بی احترامی به حرفه
–  افزایش اشتباهات
–  فقدان انرژی
–  ابتلا به ترس و اضطراب
–  استفاده از شغل به عنوان عامل جلوگیری از غم،درد،و نارضایتی
–  کاهش علاقه

همانطور که واضح است از مجموع پیامدهای ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که عدم خود مراقبتی مشاوران و رواندرمانگران به شدت ارائه خدمات روانشناختی آنها را تحت تاثیر منفی قرار داده و باعث تحلیل جسمانی و روانشناختی خویش می گردد.

خود مراقبتی برای مشاوران و درمانگران، فقط حفاظت و مراقبت  از خود نیست بلکه حفاظت و مراقبت از مراجعان و گام برداشتن در مسیر زیبای ارتقای رفاه و آسایش مراجعان و تعهد به آنها و نیز رعایت اخلاق حرفه ای است.

پیشنهاد مطالعه:  مراحل اصلی در مصاحبه اولیه جلسه مشاوره

فراهم نکردن گرانباری کاری، مدیریت زمان، اختصاص اوقاتی به تفریح، نرمش و ورزش منظم، و نیز آرمیدگی ذهنی و جسمانی می تواند جزء بهترین راهبردهای خود مراقبتی تلقی گردد.

همچنین داشتن ارتباط با دیگران،ایجاد تنوع کاری، تمرین های روحی و معنوی، ایجاد شبکه حمایتی،و شرکت در امور خیریه می تواند نقش مهمی را در این خصوص ایفا کنند.

متاسفانه بعضی از همکاران روانشناس یا مشاور به دلیل در اولویت اول قرار دادن کسب درآمد، خود را درگیر گرانباری کاری  و فرسودگی کرده و از مسیر مراقبت از خود که  زمینه ساز مراقبت از مراجعان است دور می سازند.

یادمان باشد در بهترین حالت و در صورت آمادگی روانشناختی و جسمانی بهینه و نیز با توجه به تفاوتهای فردی، تعداد جلسات مشاوره ،3 تا 6 جلسه در روز است.

افزودن بر این تعداد شاید عایدات مادی بیشتری برای ما فراهم سازد ولی ما را از توجه کامل به رفاه، رشد و ترمیم مراجعان  که همانا هدف اصلی ما و حرفه ماست، باز می دارد(دکتر کیانوش زهراکار).

برای مطالعه بیشتر به منبع زیر رجوع فرمایید:

پاپ،کنت و واسکوئز،ملبا (1391).اخلاق در مشاوره و رواندرمانی(راهنمایی عملی برای مشاوران و رواندرمانگران).ترجمه کیانوش زهراکار،احمد حیدرنیا،علیرضا بوستانی پور و نسرین ملکی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×