"> صفت های مادی ظاهری - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

صفت های مادی ظاهری

صفت های مادی ظاهری : نه تنها اوصاف مادی و ظاهری مهم هستند بلکه ممکن

است در بعضی ازموارد نبود این اوصاف ایمان شخص را به مرور زمان از بین برده

و صفت های معنوی را سلب کند.با این سوال و جواب به اهمیت ظاهر همسر آینده نیز،

پی می بریم. اکنون باید بدانیم اوصاف ظاهریو مادی همسر آینده اعم از زن یا مرد کدام

است ؟

صفت های مادی ظاهری
صفت های مادی ظاهری

صفت های مادی مهم و قابل دقت از نظر اسلام

همه ما می دانیم انسان از دو جنبه تشکیل یافته ، جنبه روحانی و جنبه حیوانی ، همان

طور که بعدروحانی و معنوی انسان خواهان رفع نیاز های روحی هستند بعد حیوانی ما

نیز خواهان، رفع غرایزحیوانی می باشند.

فرض کنید

 ما از نظر روحی نیاز به عطوفت و مهربانی و مهر کسی داریم که به او علاقه مند

هستیم اگرشخص مورد علاقه، نیاز ما را بر طرف ساخت، روح ما شارژ و سر زنده

خواهد شد.

در مورد جنبه حیوانی نیز، غرایزی داریم که باید مورد توجه قرار گیرند و چشم پوشی

از آن منجربه حبس نیاز می شود و همین حبس در طول زمان باعث وقوع انفجار مهیب

اخلاقی شده و چه بساضلالت ابدی را به همراه داشته باشد.ما در جامعه،چه بسیار از

این موارد دیده ایم . افرادی که فکر و ذکرشان رسیدن به خواسته های نفسانی است اما

این خواسته ها، نشات گرفته از همان عدم رفع نیاز در وقت خود بوده است. و درکتب

اخلاقی مثالهای زنده از احوال کسانی که عمری به پاکی مشهور بودند اما سرانجام

آنان ، به رذالت کشیده شده است . در حالی که ریشه آن حبس خواسته های مشروع

پیشنهاد مطالعه:  اوصاف همسر خوب

غرایز بوده . برای عبرت و مواظبت ما ذکر شده است.ما با بررسی اختلافات خانوادگی

و ریشه یابی آن، به این نتیجه رسیدیم که در بعضی از موارد، عدم رفع نیازغریزه، در

طول سالیان دراز زندگی، موجب اختلاف شده و زن یا مرد به خاطر رسیدن به

خواسته غریزه ، تمام عاطفه های اطرافیان را از قبیل فرزندان نا دیده گرفته و خواهان

جدایی وطلاق شده اند.

حال برای اینکه از این قبیل اتفاقات و حوادث ناگوار در پیش رو نداشته باشیم لازم

است یک سلسله از دستورات دین اسلام را که خالق انسانها و تمام هستی آن را برای

بشریت بیان فرمود عمل کنیم.

منبع:گفتنی های ازدواج

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×