"> شوهرداری به شیوه دوقلو های به هم چسبیده - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

شوهرداری به شیوه دوقلو های به هم چسبیده

شوهرداری به شیوه دوقلو های به هم چسبیده

شوهرداری به شیوه دوقلو های به هم چسبیده

شوهرداری به شیوه دوقلو های به هم چسبیده

مثل هر کار دیگری شوهرداری هم شیوه ها و سبک و سیاق های خاص خودش رو داره ! یکی از این سبک ها که می تونه خیلی هم خطرناک باشه ،  شوهرداری به شیوه دوقلو های به هم چسبیده میباشد !

با نهایت تاسف باید گفت که برخی خانم‌های متأهل فکر می‌‌کنند همسرداری خوب و زندگی مشترک عالی داشتن یعنی زندگی کردن زن و شوهر مثل دوقلوهای به هم چسبیده می باشد .

آنها انتظار دارند همسرشان از همان لحظه‌ای که از محل کارش خارج می‌‌شود، دربست در اختیار‌شان باشد و با این کار عشقش را به زندگی مشترک ثابت کند.

خود این خانم‌ها هم زندگی‌شان را محدود به همسرشان می‌‌کنند و چون از همه فرصت‌‌ها و خواسته‌هایشان می‌‌گذرند، چنین انتظاری را از همسرشان هم دارند. اما واقعیت این است که کسی از آنها نخواسته از فرصت‌هایشان بگذرند.

یک مرد معمولی، دوست دارد همسرش یک زندگی عادی و همچنین دوستانی داشته باشد که گاهی با آنها وقت بگذراند. گاهی به تنهایی احتیاج داشته باشد و به فکر آینده و پیشرفتش هم باشد.

یک مرد معمولی خودش هم به همین شیوه زندگی می‌‌کند و اگر کسی انتظاری جز این داشته باشد، خیلی زود با او به مشکل برمی‌خورد.

پیشنهاد مطالعه:  تفاوت در نحوه مقابله با استرس یا فشار روانی در زن و مرد
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×