"> سوانح و حوادث غیرترافیکی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

سوانح و حوادث غیرترافیکی

حوادث غیرترافیکی :

سوانح و حوادث غیرترافیکی-www.mehcom.com

سوانح و حوادث غیرترافیکی-www.mehcom.com

بسیاری از حوادث، وقتی رخ دادند قابل برگشت نیستند و منجر به خطر جانی یا معلولیت غیرقابل درمان می­شوند و منجر به خطر جانی یا معلولیت غیرقابل درمان می­شوند لذا پیشگیری از وقوع آنها ضروری می­باشد.

برای وقوع یک سانحه نیازی به اشتباهات بزرگ نیست و یک لحظه بی­ توجهی، یا نادیده گرفتن یک توصیه ساده ایمنی برای ایجاد حادثه کافی است.

پیشگیری از ایجاد حادثه بسیار کارآمدتر و ضروری تر از درمان عوارض آن می­باشد. آموزش، مهمترین و کلیدی­ ترین نقش را در پیشگیری از ایجاد سوانح و حوادث دارد.

www.mehcom.com

حوادثی که در اینجا مختصراً مورد بحث قرار خواهند گرفت عبارتند از:

  • خفگی
  • بریدگی
  • سقوط و شکستگی
  • عرق شدگی
  • سوختگی
  • آتش­ سوزی
  • برق گرفتگی
  • مسمومیت غذایی
  • مسمومیت  شیمیایی با گازهای سمی

 

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده – سوانح و حوادث غیرترافیکی

منبع : مجموعه کتاب های آگاه سازی پیشگیری از حوادث نویسندگان : دکتر مهرداد معمارزاده ، نیره السادات نوری ، دکتر عصمت کریمیان

کلمات کلیدی :     حوادث غیرترافیکی ,  سوانح و حوادث ,  سوانح ,  حوادث ,  پیشگیری از حوادث غیرترافیکی ,  حوادث غیر ترافیکی ,  آموزش کودکان ,  آموزش خانواده

پیشنهاد مطالعه:  آسیبهای اجتماعی ناشی از ماهیت ویژه اینترنت
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×