"> سمت خدا-نیایش دکتر علی شریعتی - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

سمت خدا-نیایش دکتر علی شریعتی

مهکام-سمت خدا-نیایش دکتر علی شریعتی

مهکام-سمت خدا-نیایش دکتر علی شریعتی

قسمتی از مناجات ها و نیایش دکتر علی شریعتی را نظاره گر هستیم:

خدایا:

تو می دانی و همه می دانند که زندگی از تحمیل لبخندی بر لبان من ،از آوردن برق امیدی در نگاه من ،از برانگیختن موج شعفی در دل من عاجز است .

خدایا:

تو می دانی و همه می دانند که شکنجه دیدن بخاطر تو ،زندانی کشیدن بخاطر تو و رنج بردن به پای تو تنها لذت بزرگ زندگی من است ،از شادی توست که من در دل می خندم،از امید رهایی توست که برق امید در چشمان خسته ام می درخشد و از خوشبختی توست که هوای پاک سعادت را در ریه هایم احساس میکنم . نمی توانم خوب حرف بزنم . نیروی شگفتی را که در زیر کلمات ساده وجمله های ضعیف و افتاده پنهان کرده ام دریاب،دریاب.

خدایا:

من ترا دوست دارم ،همه زندگی ام و همه روزها و شبهای زندگی ام بر این دوستی شهادت می دهند،شاهد بوده اند و شاهد هستند. آزادی تو مذهب من است ، خوشبختی تو عشق من است ،آینده تو تنها آرزوی من است.

خدایا:

اگر تنها ترین تنها شوم، بازخدا هست، او جانشین همه نداشتن هاست.نفرین و آفرین ها بی ثمر است.اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و ازآسمان، هول و کینه بر سرم ببارد، تو مهربان و جاودان آسیب نا پذیر من هستی.ای پناهگاه ابدی! تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی.

خدایا:

به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ، بر بی ثمری لحظه ای کهبرای زیستن گذشته است، حسرت نخورم، و مُردنی عطا کن که، بر بیهودگیش،سوگوار نباشم.بگذار تا آن را، خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری.

پیشنهاد مطالعه:  وهابیت و اهداف آن

خدایا:

تو، چگونه زیستن را به من  بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.

خدایا:

مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی که چون همه گیر شده است،وقاحتش از یاد رفته است و بیماری شده است که، از فرط عمومیتش، هر کس از آنسالم مانده باشد بیمار مینماید مصون بدار، تا، به رعایت مصلحت، حقیقت راذبح شرعی نکنم.

خدایا:

مرا به ابتذال ارامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ، غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم  به روحم عطا کن.لذت ها را به بندگانحقیرت بخش و دردهای عزیز بر جانم ریز.

خدایا:

عقیده مرا ازدست ” عقده ام”مصون بدار.

خدایا:

به من قدرت تحمل عقیده “مخالف”  ارزانی کن.

خدایا:

رشدعقلی وعلمی، مرا از فضیلت “تعصب” “احساس” و “اشراق” محروم نسازد.

خدایا:

مرا همواره آگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی یا فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم.

خدایا:

جهل امیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزار قتاله دشمن برای حمله به دوست نسازد.

خدایا:

شهرت، منی را که:”میخواهم باشم” قربانی منی که ” میخواهند باشم” نکند.

خدایا:

مرا در ایمان  اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق باشم.

خدایا:

به من « تقوای ستیز» بیاموز تا  درانبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای پرهیز مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم.

خدایا:

به من توفیق تلاش در شکست، صبر در  نومیدی، رفتن، بی همراه؛ جهاد، بی سلاح؛کار، بی پاداش؛ فداکاری درسکوت؛ دین،بی دنیا؛ مذهب، بی عوام؛ عظمت، بی نام؛خدمت، بی نان؛ ایمان، بی ریا؛ خوبی، بی نمود؛ گستاخی، بی خامی؛ قناعت، بیغرور؛ عشق، بی هوس؛ تنهایی در انبوه جمعیت؛ و دوست داشتن، بی آنکه دوست بداند؛ روزی کن.

پیشنهاد مطالعه:  فوائد خواندن آیت الکرسی

   خدایا:

رحمتی کن تا ایمان ، نام ونان برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را وحتی نامم را در خطر ایمانم افکنم تا از آنها باشم که پول دنیا رامی گیرند و برای دین کار می کنند نه از آنها که پول دین را می گیرند و برای دنیا کار می کنند .

مجله اینترنتی مهکام آموزش خانواده فرزندپروری همسرداری-خانواده شاد را باید ساخت نه منتظر شویم تا شادی خودش به خانه و خانواده و زندگی ما بیاید.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×