"> سخنانی از دکتر هلاکویی درباره رفتار با دیگران - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

سخنانی از دکتر هلاکویی درباره رفتار با دیگران

سخنانی از دکتر هلاکویی درباره رفتار با دیگران اشاره به جملاتی از استاد هلاکویی می باشد که درباره چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر بیان شده اند:

سخنانی از دکتر هلاکویی درباره رفتار با دیگران
سخنانی از دکتر هلاکویی درباره رفتار با دیگران

سخنانی از دکتر هلاکویی درباره رفتار با دیگران

با بدی نمی‌توان بدی را در دیگران از بین برد.

اگر خود را دوست ندارید، دیگران را هم نمی توانید دوست داشته باشید.

درد دل را باید پیش متخصص برد، نه دوست و خویشاوند.

ما به این دنیا فقط برای پرستش یا پرستاری از دیگران نیامده‌ایم.

رویِ پایِ خود بایستید و از هیچ‌کس انتظار نداشته باشید.

روزی که بخواهید مردم شما را بیشتر و بهتر از آنچه هستید بدانند و بپذیرند، از پا درمیاید.

زمانی که شما دیگران را بیرحمانه نردبانِ ترقیِ خود می‌کنید، در آینده از فرازِ آن سقوط خواهید کرد.

هرکس بهتر است و شاید باید کارِ خوب، درست و مناسبِ خود را بکند، اگر موجبِ شادی و رضایت‪ دیگران شد چه بهتر ‫ولی اگر نشد باید همچنان کارِ خود را انجام بدهد.

سخنانی از دکتر هلاکویی در باب رفتار با دیگران

من در صورتی باید به شما کمک کنم که شما بخواهید، وگرنه این کمک نیست، تجاوز به حقوق شماست.

به بهانهٔ بیانِ حقیقت یا ر‪ک ‌بودن، نمی‌توان به حریم و حقوقِ دیگران تجاوز یا اظهارِ نظر و عقیده کرد.

فرد مهربان، در برابر مهر خود به دیگری، منتظر پاسخ نمی‌ماند.

نگرانِ حرف و قضاوت مردم نباشید.

هر روز از خود بپرسید برای دیگران چه کاری را بدون چشم داشت انجام داده‌اید.

در تمام زندگی، سعی و کوشش برخی از افراد بر این است که به دیگران بگویند من خوب هستم.

پیشنهاد مطالعه:  مجموعه کامل ترس اضطراب وحشت دکتر فرهنگ هلاکویی

ما کار دیگران را بد، غلط و اشتباه می‌نامیم در حالی که خود بارها عین همان کارها را انجام داده‌ایم.

برخی از افراد گاه وقتی احساس می‌کنند که در بالا نیستند، دیگری را به پایین می‌کشند که همسطح باشند.

چشمی که مداوم برای دریافت‪  کمک به دیگران نگاه می‌کند، عاقبت کور خواهد شد.

انتظار و توقع از دیگران، فرد را از پای درمی‌آورد.

سخنان فرهنگ هلاکویی درباره رفتار با دیگران

هرگاه فرد چه از نظرِ ظاهر یا شخصیت و …، همواره خود را با دیگران مقایسه کند، بیمارگونه در دورانِ کودکی مانده ‫است.

هیچ‌کس برای کمک نمی‌آید، به خود تکیه کنید.

برد شما، همیشه برابر با باخت دیگری نیست، در همکاری، هردو طرف برنده هستند.

به دیگران برچسب نزنید: مادرزن، مادرشوهر، آمریکایی، ایرانی، به تنهایی به معنای خوب یا بد بودن انسان‌ها نیست.

نه به نابودی دیگران معتقد باشید و نه از دیگران برای خود بت بسازید.

افراد تنها، به علت اضطراب و وسواس، نظری غیرواقعی به دیگران دارند و هیچ‌کس را مفید و مناسب برای معاشرت با ‫خود نمی‌دانند.

خود و دیگران را بپذیرید و دوست داشته باشید تا تنها نباشید.

من آزادی افکار دارم ولی آزادی گفتار و رفتار ندارم.

ما که همواره با خود اختلاف‌نظر داریم، چگونه ممکن است با دیگران اختلاف‌نظر نداشته باشیم.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×