"> زنی بیست و پنج ساله هستم پسری ... - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

زنی بیست و پنج ساله هستم پسری …

زنی بیست و پنج ساله هستم پسری ...

زنی بیست و پنج ساله هستم پسری …

زنی بیست و پنج ساله هستم

زنی بیست و پنج ساله هستم . پسری چهار ساله دارم، که از مهرماه به مهدکودک می رود و من بعد از رفتن او و همسرم در خانه تنها می ‌ شوم .

یک سال کاردان بهداشت بودم، اما بعد از آن بیکار شدم. دوباره به درس روی آورده ام وهم اکنون دانشجوی مدیریت هستم. در اوقات تنهایی ام فکرهای بی ‌خودی از این ‌که چرا هنوز بیکارم به سراغم می ‌آید؛

تا حدی که گریه می ‌کنم. افسرده شده ‌ام . با وجود راهنمایی ‌ های همسرم هنوز احساس بدبختی می ‌ کنم. راهنمایی ‌ام کنید.

www.mehcom.com

پاسخ دکتر مهدی دوایی( مشاور روانشناس) :

در درسهای بهداشت روانی ، وجود هفت محور اساسی در زندگی مورد بررسی قرار میگیرد؛

1- ما به زمانی برای تنها بودن، نیاز داریم؛ زمانی که متعلق به ما باشد و حتی نزدیکترین افرادی که در زندگیمان هستند، در آن راهی نداشته باشند. این جزئی از حقوق افراد، تعریف میشود. باید برای این مواقع، برنامه ریزی کرد، به خود بازگشت و به نقد خود پرداخت.

2- وجود زمانهایی برای اوقات فراغت، خاموش کردن ذهن به معنای استراحت به اعصاب و روان، لازم است که میتواند شامل گذران اوقات با دوستان صمیمی و گپ وگفت با آنها باشد.

www.mehcom.com
3- هدف دار بودن رفتارها و فعالیتها؛ رفتارهایی که صرفاً به معنای شغل نیستند که فرد از آن درآمد هم داشته باشد! باید دید در زندگی فرد، رفتار و فعالیت هدفداری وجود دارد ؟

این باور و شناخت ممکن است برای افراد به وجود بیاید که کار را به شغل تعبیر کنند. من میتوانم کار داشته باشم به رغم اینکه شاغل نباشم. آنچه فرد را در معرض آسیب قرار میدهد، بیکاری است نه بی شغلی.

پیشنهاد مطالعه:  این دانش آموز غروب ها می ترسد چون سارقان ...

در این مورد خاص باید به دانشجو بودن فرد توجه کرد، که خود نوعی فعالیت هدفدار است. اگر این فرد حالش خوب نیست، نمیتواند به دلیل نداشتن شغل باشد که این در سطح ماجرا قرار میگیرد؛ پس این ماجرا ممکن است مشکلات دیگری هم به همراه آورد.

www.mehcom.com
4- حتماً باید زمانی را به ورزش کردن اختصاص داد.

5- شرکت در آیینهای ایرانی و مذهبی کمک بسیاری به فرد خواهد کرد.

6- باید زمانی را هم به ابراز احساسات و محبت و صمیمت با افراد، گذراند.

7- می بایست قابلیت تولید را در وجود خود بالا برد؛ با برنامه ریزی صحیح میتوانیم آنچه را نمیدانیم، بیاموزیم و بر توانایی و ذخیره ی فکری خود بیفزاییم.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×