"> ریشه‌ی عصبانیت آدم ها از کجاست ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

ریشه‌ی عصبانیت آدم ها از کجاست ؟

ریشه‌ی عصبانیت آدم ها از کجاست ؟

ریشه‌ی عصبانیت آدم ها از کجاست ؟

ریشه‌ی عصبانیت آدم ها از کجاست ؟

کودکان در سنین کم ، به وسیله‌ی تحقیر ، ترساندن ، زورگویی ، سخت‌گیری بیش از حد و عدم توجه به ضعف‌های کودک ، دچار کاهش اعتماد به نفس می‌شوند .

کودک در اثر برخورد خشن ، نابهنجار و آزار  دهنده‌ی اطرافیانش ، نیاز به مدارا کرده و سه راه فرار روبروی خودش می‌بیند :

۱. خود را با دلخواه اطرافیان وفق می‌دهد که در نتیجه سر به راه و تو سری‌خور و تابع می‌شود (مهر‌طلب)

۲. خشن، گستاخ، بددهان، فحاش و تند و تیز می‌شود (برتری‌طلب)

۳. سعی می‌کند کمتر با دیگران تماس بگیرد تا کمتر آزار ببیند (عُزلت‌طلب)

کودک هر سه مورد بالا را با هم استفاده می‌کند؛

منتهی -بسته به وضع محیطش- بعضی را صریح و بعضی را غیر مستقیم

از برخورد این سه تمایل متغایر، در شخص کشمکشی دائمی ایجاد می‌شود که ریشه تضادهای اساسی رفتاری اش در بزرگسالی میشود.

برگرفته از کتاب “تضادهای درونی ما”

پیشنهاد مطالعه:  مهارت کنترل خشم و عصبانیت
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×