"> رویکرد پست مدرن روایت درمانی در مشاوره خانواده - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

رویکرد پست مدرن روایت درمانی در مشاوره خانواده

رویکرد پست مدرن روایت درمانی در مشاوره خانواده و زوج درمانی

رویکرد پست مدرن روایت درمانی در مشاوره خانواده

رویکرد پست مدرن روایت درمانی در مشاوره خانواده

رویکرد پست مدرن روایت درمانی

روایت درمانی یکی از رویکردهای پست مدرن در زمینه خانواده درمانی می باشد که مخالف این فرض علوم مدرن است که یک حقیقت ثابت وجود دارد و دانشمندان می توانند آن را به طور عینی کشف کنند.

در تفکر پست مدرن،زبان و استفاده از آن در قصه ها،معنی به وجود می آورد.

به اندازه قصه هایی که افراد نقل میکنند، معنی وجود دارد و هر یک از این قصه ها برای کسی که آن را نقل می کند ، معنی دارد.

در این نوع درمان داستان زندگی ورق می‌خورد و سطر به سطر آن مورد بازبینی قرار میگیرد و روی دیدگاه منحصر به فرد ذهنی یا قصه ی خودساخته تاکید دارد.

mehcom.com

زوج درمانی سینمابنیاد از این نظریه روایت درمانگران پیروی می کنیم که قصه ها تجارب ما را شکل می‌دهند، روایت هایی که ما درباره ی شخصیت های موجود در فیلم ها وضع می کنیم و به نمایش می‌گذاریم ، قصه هایی که درباره ی زندگی خودمان نیستند.بلکه آنها همان زندگی مان هستند.

این داستان هایی که برای خود می گوییم،تجارب ما را سازمان  دهی میکنند و رفتارمان را شکل می دهند.

داستان هایی که برای خود می گوییم بسیار قوی هستند و نشان می دهند چه چیزهایی را به یاد می آوریم .

و به چه چیزهایی توجه میکنیم و چگونه با آینده روبرو میشویم در زوج درمانی سینما بنیاد ما یاد میگیریم داستان های جدیدی بسازیم.(آفریدون1394)

پیشنهاد مطالعه:  راهنمایی فردی و راهنمایی گروهی چیست ؟

mehcom.com
و به منظور ایجاد تغییر موثر و کارا ، زوجین نیازمندند تا به داستان های دیگری دسترسی داشته باشند تا یاد بگیرند که راه های جایگزین و جدید بررسی ارزش ها ، فرض ها و معانی شان از تجارب زندگی را در نظر بگیرند .

و از این گفته وایت و اپستن پیروی میکنیم که : «ناخشنودی زوجین از ناهماهنگی میان داستان های امروز هریک از همسران است» .

برای فهم داستان هایی که زندگی هریک از زوج ها را تشکیل داده است ، دست به روشن سازی وسط بیشتر این خطوط داستانی در زمینه تصمیمات ، ارتباط های مهم،خاطرات بسیار مهم و اینکه چگونه این حوزه ها باهم ارتباط دارند میزنیم تا به زندگی به صورت چند روایتی، با گزینه‌های بی شمار قابل دسترسی نگریسته شود.

و به این شیوه به دنبال گسترش دادن دیدگاه های زوجین برای کشف کردن یا آفریدن گزینه های جدید با تمرکز بر نقاط قوت و توانمندی های افراد و قصه ها جهت تفکری متفاوت پیرامون وقایع زندگی و متعاقباً خلق داستانی نو هستیم.

منبع:کتاب زوج درمانی سینمابنیاد ( آفریدون و همکاران1394)

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×