"> روش های پیشگیری از افت تحصیلی-مدیران، مشاوران و معلمان مدارس - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

روش های پیشگیری از افت تحصیلی-مدیران، مشاوران و معلمان مدارس

روش های پیشگیری از افت تحصیلی را بشناسیم. چرا فرزند من نمراتش بد شده ؟ پسرم تا پارسال درسش خیلی خوب بود اما امسال… . دخترم از وقتی که آمده تویه این مدرسه درسش ضعیف شده است! نمی دونم چرا دیگه بچه ام درس نمی خونه! کارنامه اش افتضاح بود!!

تعریف افت تحصیلی چیست؟

خوب است قبل از مطالعه این مطلب، ابتدا مطلب افت تحصیلی و افت تحصیلی همگانی چیست ؟ را مطالعه نمایید تا بهتر با مفهوم افت تحصیلی و کاهش نمرات آشنا شوید.

روش های پیشگیری از افت تحصیلی-مدیران، مشاوران و معلمان مدارس

روش های پیشگیری از افت تحصیلی-مدیران، مشاوران و معلمان مدارس

نشانه های افت تحصیلی

1.انجام ندادن تکالیف درسی و یا ناقص انجام دادن .

2.انباشتگی وظایف تحصیلی با مشکل شدن دروس .

3.حضور نامرتب در مدرسه .

4.خواب آلودگی و احساس گرفتگی .

5.عدم رغبت و بی انگیزگی به درس و مدرسه.

6.دوری از عوامل آموزشی مدرسه .

7.جا گذاشتن کتابهای درسی در منزل .

8.به مرور مورد باز خواست قرارگرفتن از جانب والدین و معلمان .

9.دست کشیدن از تلاش و سعی خود برای موفقیت تحصیلی.

پیشنهاد مطالعه: رابطه ارزشیابی توصیفی با افت تحصیلی دانش آموزان

عوامل افت تحصیلی

افت تحصیلی از مجموعه عوامل تشکیل می شود که در بررسی های تحصیلی باید به آنها توجه شود.

1) عوامل مربوط به دانش آموز

1. نداشتن هدف واقعی و درست از تحصیل.

مثال : دانش آموز بر حسب عادت به مدرسه می آید و اگر از او سؤال شود که چرا به مدرسه می آیی پاسخ قانع کننده و روشنی ندارد.

2. عدم انگیزه درونی برای تحصیل و مطالعه

مثال : دانش آموز به اجبار والدینش درس می خواند.

3. عدم برنامه ریزی دقیق از نظر زمان ومیزان مطالعه روزانه .

مثال : دانش آموز بعضی از روزها 5 ساعت درس می خواند ولی در بعضی از روزها اصلا مطالعه نمی کند.

پیشنهاد مطالعه:  تکالیف درسی دانش آموزان با نگاهی نو - حسن رامشینی

4. نداشتن اعتماد به نفس کافی .

مثال : دانش آموز از توانمندی ها و ناتوانی های خود در امر تحصیل آگاه نیست.

5. ضعف اراده در تصمیم گیری تحصیلی ، مطالعه و اجرای تصمیم ها .

مثال : دانش آموز نمی تواند تصمیم بگیرد که چگونه درس بخواند.

6. درونی ساختن پیام ناتوانی و شکست ( از طریق مدرسه ، والدین و…)

مثال : دانش آموز تلقین منفی والدین و اطرافیان را درونی میکند.

7. تاخیر یا غیبت های طولانی .

مثال : دانش آموز بعضی از روزها غیبت میکند و به مدرسه نمی رود و یا تأخیر متوالی دارد.

8. عدم توانایی درک مطالب .

مثال : دانش آموز محتوای بعضی از دروس مثل ریاضی ، علوم و … را خوب درک نمی کند.

9. عدم تمرکز حواس هنگام مطالعه

مثال : دانش آموز به فعالیت های دیگر فکر می کند و نمی تواند تمرکز کند.

10. ضعیف بودن پایه تحصیلی در درس خاص

مثال : دانش آموز از دوره ی ابتدایی در درس ریاضی مشکل داشته است.

11. کم رویی دانش اموز

مثال : دانش آموز نمی تواند نظرش را جمع مطرح کند و یا نمیتواند به معلمبگوید که درس را نفهمیده است.

12. اضطراب امتحان

مثال : دانش آموز همیشه موقع جواب دادن درس دلهره دارد.

13. اشتغال نیمه وقت

مثال : دانش آموز مجبور است نمیه وقت کار کند.

پیشنهاد مطالعه: قوی‌ترین پیش‌بین برای موفقیت تحصیلی فرزند – مهکام

2) عوامل خانوادگی افت تحصیلی

1. اختلافات خانوادگی

مثال : والدین دانش آموز همیشه در حال مشاجره هستند.

2. طلاق فیزیکی یا روانی والدین

مثال : دانش آموز با یکی از والدین خود زندگی میکند.

پیشنهاد مطالعه:  والدین و تکالیف درسی - توصیه های سه مرجع آمریکایی

3. وجود ناپدری یا نامادری

مثال : زندگی با نامادری یا ناپدری از مشکلات دانش آموز می باشد.

4. بی تفاوتی والدین نسبت به آموزش فرزندان

مثال : والدین از وضعیت تحصیلی دانش آموز بی اطلاع هستند.

5. بی سوادی والدین

مثال : والدین به علت بی سوادی نمی توانند در تحصیل به دانش آموز کمک نمایند.

6. اختلاف فرزندان با والدین و اعتراض به مناسبات خانواده

مثال : دانش آموز از طرف خانواده درک نمی شود.

7. فقدان مکان مطالعه و ازدحام تکالیف در منزل

مثال : دانش آموز مجبور است در یک اتاق شلوغ درس بخواند.

8. بروز تغییرات منفی در خانواده مانند: اعتیاد، ورشکستگی و ……

مثال : دانش آموز با مشکلات اعتیاد و مالی والدین روبه رو است.

پیشنهاد مطالعه : والدین و تحصیل فرزندان – مشاوره آنلاین مهکام

3)عوامل مربوط به مدرسه

1. تأکید بیش از اندازه بر آزمون ها که باعث ایجاد اضطراب در دانش آموز و نتیجا کاهش میزان یادگیری وی می شود.

مثال : از نظر مسؤولین اداره و والدین ، معلم خوب کسی است که زیاد آزمون بگیرد.

2. فقدان ارزشیابی مرحله ای و تشخیصی از عملکرد معلم توسط مدیر مدرسه

مثال : معمولا از توانمندی ها و ناتوانی های خود در امر تدریس بازخوردی دریافت نمی کنم.

3.عدم ارتباط میان محتوای آموزشی با زندگی و نیازهای روزمره ی دانش آموزان

مثال :برخی از محتوای آموزشی با نیزهای آتی دانش آموزان ارتباط چندانی ندارد.

4.وجود محتوای آموزشی فشرده

مثال : به علت حجم زیاد مطالب هیچ فرصتی برای تعمیق یادگیری دانش آموزان وجود ندارد.

5.روش تدریس غیر منعطف با تأکید بر حافظه پروری و انظباط خشک

مثال : برای کنترل نظم کلاس مجبورم سخت گیری کنم.

6.معلم محوری و اجتناب از روش تدریس شاگرد محور با تأکید بر مشارکت دانش آموزان در امر یادگیری

پیشنهاد مطالعه:  ارزیابی تحصیلی فرزندان اول دوم و آخر خانواده

مثال : همیشه از روش سخنرانی و مدل یک طرفه استفاده می کنم.

7.نا آشنا بودن مدیران با حوزه ی روانشناسی و مسائل روانی، عاطفی دانش آموزان

مثال : گاهی دانش آموزم رفتاری می کند که علت آن تشخیص نمی دهم.

8.آشنا نبودن معلمان با روشهای نوین تدریس

مثال : به روش های جدید تدریس دسترسی ندارم و از روش تدریس فعلی نیز خسته شده ام.

9.جو عمومی نا مناسب در کلاس و مدرسه

مثال : درگیری دانش آموزان در مدرسه زیاد است و در روند تدریس ایجاد اختلال می کند.

10.مزاحمت ها و شوخی های نابجا در کلاس

مثال : دانش آموزان با قوانین کلاس آشنا نیستند.

4)عوامل مربوط به جامعه

1.عدم امکانات لازم برای گذراندن اوقات فراقت

مثال : مجتمع علمی – فرهنگی و ورزشی برای دانش آموزان در حد مطلوب وجود ندارد.

2. وجود الگوی ناصحیح رفتاری

مثال : دانش آموز نمی تواند الگوهای مناسب رفتاری را انتخاب نماید.

3.پایین بودن ارزش تحصیل و کسب علم در جامعه

مثال : دانش آموز با بی مهری به علم و عالم در جامعه رو به رو می شود.

4.شیوع رفتارهای پر خطر در میان اقشار جامعه

مثال : دانش آموز به انجام رفتارهای پرخطر تمایل دارد.

5. وجود فاصله طبقاتی

مثال : دانش آموز فقر اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را تجربه می کند.

6.عدم ارتباط بین تحصیلات و شغل آینده

مثال : فرد مجبور است هر شغلی را به دلیل محدودیت فرصت های شغلی انتخاب کند که ممکن است هیچ گونه ارتباطی به مدرک و رشته تحصیلی او نداشته باشد.

نام منبع: کتاب روش های پیش گیری از افت تحصیلی

راهکارهایی برای کنترل و کاهش افت تحصیلی برای مدیران مدارس

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×