"> روابط ناسالم قبل از ازدواج - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

روابط ناسالم قبل از ازدواج

 روابط ناسالم قبل از ازدواج

سالم بودن روابط زن وشوهر قبل از ازدواج

قرآن کریم یکی از شرایط ازدواج را با زنان پاکدامنی می داند که دوست پنهانی و نامشروع نگرفته باشند. مائده /5

برخی از مواقع که زن و شوهر پیش از ازدواج روابط ناسالم با جنس مخالف داشته اند می تواند در زندگی زناشویی زوجین تاثیر منفی داشته باشد. چرا که به طور عمومی تمام دختران و پسران دوست دارند. که همسرشان قبل از ازدواج عفت و پاکدامنی داشته باشد. و از فکر اینکه شاید همسرشان قبل از ازدواج با دیگران رابطه های خاصی برقرار کرده باشد. به شدت ناراحت می شوند. و دوست دارند که تمام وجود همسرشان متعلق به آنان باشد. نه اینکه گمان کنند که شاید قسمتی کوچک از ذهن و خیال همسرشان متوجه دیگران می باشد. پس جوانان سعی کنند قبل از ازدواج تن به بسیاری از کارهایی که شاید همسر آینده شان را ناراحت کند ندهند. این عامل گاهی باعث از بین رفتن آرامش خانواده می شود.

پیشنهاد مطالعه:  بارزترین مشکلات زناشویی
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×