"> روابط دوگانه در مشاوره چیست ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

روابط دوگانه در مشاوره چیست ؟

روابط دوگانه در مشاوره چیست ؟

روابط دوگانه در مشاوره چیست ؟

روابط دوگانه در مشاوره چیست ؟

روابط دوگانه در مشاوره زمانی است که مشاوران ، با مراجعان ، بیش از یک رابطه داشته باشند . مثلا ، استادی که مشاور دانشجوی خود نیز هست و یا نسبت خانوادگی بین مشاور و مراجع وجود دارد.

روابط دوگانه ممکن است مشکل زا باشد و زمانی که نقش های حرفه ای با هم تضاد پیدا می کنند ، ممکن است استانداردهای اخلاقی و قانونی را نقض کنند.

mehcom.com
مشاوران از موقعیت تاثیرگذار خود در رابطه با مراجعان آگاه هستند و از امکان سوءاستفاده از اعتماد و وابستگی مراجعان اجتناب می کنند.

مشاوران همه تلاش خود را به کار می برند تا از روابط دوگانه با مراجعان دوری جویند، زیرا این گونه روابط در قضاوت حرفه ای تاثیر منفی می گذارند یا خطر آسیب رسیدن به مراجعان را افزایش می دهند.

روان شناسان نباید با این افراد ( مثل رابطه شخصی، علمی، حرفه ای، اقتصادی) وارد رابطه جداگانه ای شوند. نمونه ای از روابط دوگانه عبارتند از :

رابطه تجاری یا رابطه شخصی و صمیمانه با مراجعان .

?برگرفته از کتاب اصول و مبانی مشاوره ساموئل گلادینگ ترجمه مهدی گنجی

پیشنهاد مطالعه:  چگونه مشاوره را یاد بگیریم ؟
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×