"> راهنمایی چیست ؟-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

راهنمایی چیست ؟ و هدف های راهنمایی چیست ؟

مهکام-راهنمایی چیست ؟-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام-راهنمایی چیست ؟-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

راهنمایی چیست ؟

 پیدا کردن یک تعریف جامع و مانع برای اینکه بفهمیم راهنمایی چیست ؟ به نظر می رسد که مشکل باشد؛ به همین دلیل تعریف های زیادی از راهنمایی به عمل آمده و نویسندگان مختلف آن را به صورت های متفاوتی مطرح کرده اند. در تعدادی از این تعاریف، وجوه مشترک و تشابه هایی وجود دارد.

تعریف راهنمایی چیست ؟

در «گزارش کمیسیون سلطنتی تحقیق درباره تعلیم و تربیت در ایالات کبک» [کانادا]، راهنمایی  چنین تعریف شده است:

«راهنمایی ، بخشی از تعلیم و تربیت است که به طریقی منظم و سازمان یافته، به دانش آموز در تمام سنین کمک می کند تا این که او به تصمیم گیری مناسب در سازگاری تحصیلی خود و موفقیت در یک حرفه دست بیابد. »

شرتزرواستون (1971) در کتاب «اصول راهنمایی» تعریف زیر را مطرح می‌کنند:

«راهنمایی ، جریانی است که به فرد کمک می کند تا خود و جهان خودش را بشناسد».

مک دانیل در یکی از تعاریف خود می گوید:

«راهنمایی وسیله ای برای کمک به درک فرد و به کار بردن آگاهانه فرصت های تحصیلی، حرفه ای و شخصی است که او در اختیار دارد یا می تواند در اختیار داشته باشد». و راهنمایی را به عنوان کمک منظمی به همه دانش آموزان برای رسیدن به یک سازش رضایت بخش در مدرسه و زندگی تعریف می کند.

راهنمایی ، تسهیل کننده وصول به هدف های تعلیم و تربیت است که کمک می کند دانش آموز خود و محیطش را بهتر بشناسد و به طور رضایت بخشی خویشتن را با زندگی و مدرسه سازگار سازد.
پیشنهاد مطالعه:  تعبیر و تفسیر گروه نگار (سوسیومتری) و کاربرد آن در مشاوره

نقش راهنمایی را در تعلیم و تربیت

بنابر تعاریف فوق وسایر تعریف ها، می توان نقش راهنمایی را در تعلیم و تربیت به شرح زیر بیان کرد:

1-راهنمایی ، رسیدن به هدف های تعلیم و تربیت را تسهیل می کند.به عبارت دیگر، راهنمایی با کمک کردن به معلم، دانش آموز و کارکنان مدرسه، پیشرفت دانش آموز و موفقیت معلم را در کار خویش، بیشتر و آسان تر می کند.

2- راهنمایی کمک می کند که فرد خود را بهتر بشناسد؛ و استعدادها، علایق و مشکلات اجتماعی خود را درک کند.

3- راهنمایی به دانش آموز کمک می کند تا آگاهی های لازم را در زمینه فرصت های تحصیلی وحرفه ای خود، به دست آورد و از آنها استفاده کند. به عبارت دیگر راهنمایی به فرد کمک می کند تا خود و محیطش را بشناسد و از امکانات موجود، حداکثر بهره برداری را ببرد و به گزینش رشته تحصیلی وشغل مناسب، اقدام کند.

4-نقش راهنمایی ، ایجاد، سازگاری است و به دانش آموزان کمک می کند تا خود را با زندگی و مدرسه سازگار سازد.

به طور خلاصه، راهنمایی ، تسهیل کننده وصول به هدف های تعلیم و تربیت است که کمک می کند دانش آموز خود و محیطش را بهتر بشناسد و به طور رضایت بخشی خویشتن را با زندگی و مدرسه سازگار سازد.

هدف های راهنمایی چیست ؟

 از نظر راجرز، هدف راهنمایی هم مانند بسیاری از حرفه هایی که جنبه ٔ کمک و یاری دارند، آن است که ازطریق کمک به افراد، رشد شخصی، روانی و بلوغ اجتماعی را در آنان تسهیل کند. به نظر عده ای دیگر از متخصصان، هدف راهنمایی آن است که به فرد کمک کند تا خود و محیط خویش را بشناسد و خود را با محیط خویش، ربط دهد و سازگارکند. ولی هدف های مذکور و نظایر آن، به صورتی کلی بیان شده اند، و لازم است بیشتر توضیح داده شوند. برای این منظور، می توان هدف های راهنمایی را به دو قسمت تقسیم کرد:

پیشنهاد مطالعه:  انواع شُهرت ها در مشاوره ! یک مشاور خوب !

1- هدف های آنی

برای مثال، هر گاه غرض از راهنمایی، یاری دانش آموز در شناسایی و حل مشکلاتی از قبیل مسائل خانوادگی، مالی، یا هدایت حرفه ای و تحصیلی باشد، هدف های آنی مورد توجه است. در این موارد، سعی می شود دانش آموزان با موقعیت های محیطی و استعدادهای خود آشنا شوند و برای حل مشکلات خود، راه مناسبی را انتخاب کنند. در واقع این گونه راهنمایی، برای جلوگیری از بروز خطا به کار می رود و بیشتر جنبه ی پیشگیری دارد.

 2- هدف های غایی

در هدف های غایی، پروش اعتماد به نفس، توانایی تشخیص برای اخذ تصمیم، وقادر ساختن فرد به حل مشکلات خویش در مراحل بعدی زندگی، مورد نظر است.

 بازگشت به فهرست اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×