"> راهنمایی چیست ؟ و مقام آن در تعلیم و تربیت چگونه است ؟ - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

راهنمایی چیست ؟ و در تعلیم و تربیت چگونه است ؟

مهکام-راهنمایی چیست ؟ و در تعلیم و تربیت چگونه است ؟

مهکام-راهنمایی چیست ؟ و در تعلیم و تربیت چگونه است ؟

راهنمایی و مقام آن در تعلیم و تربیت

راهنمایی چیست ؟  

راهنمایی ، قسمت عمده ای از فعالیت های آموزشی است و حتی عده ای از متخصصان، راهنمایی و تعلیم و تربیت را مترادف دانسته اند.

بروئر وسعت دامنه راهنمایی را در حدی می داند که کلیه امور تعلیم و تربیت را در بر می گیرد. او در کتاب « تعلیم و تربیت به صورت راهنمایی» که در سال 1932 منتشر کرده نوشته است که تعلیم و تربیت چیزی جز راهنمایی نیست. دانشمند دیگری به نام هاکس گفته است: « تعلیم و تربیت به معنای راهنمایی، و راهنمایی به معنای تعلیم و تربیت است». اصطلاح راهنمایی تحصیلی که در سال 1914 برای اولین بار از سوی ترومن ال. کلی عنوان شده است، خود نمایانگر اهمیت راهنمایی در تعلیم و تربیت است.

در نظام آموزش و پرورش راهنمایی دو وظیفه اصلی بر عهده دارد:

  1. وظیفه توزیعی
  2. وظیفه  سازشی

وظیفه توزیعی :

منظوراز نقش توزیعی، توزیع متناسب دانش آموزان در رشته های تحصیلی و مشاغل گوناگون است. دراین وظیفه مشاور کوشش می کند تا دانش آموزان باتوجه به فرصت ها و امکانات تحصیلی و شغلی، به انتخاب رشته تحصیلی و گزینش شغل مناسب مبادرت کنند.

وظیفه سازشی :

در نقش توزیعی، مشاور در اموری نظیر انتخاب واحدهای درسی و رشته تحصیلی ، انتخاب شغل و انتخاب فعالیت های مناسب مکمل برنامه، به افراد کمک می کند. نقش سازشی زمانی مطرح می شود که دانش‌آموز نتواند خودرا با شرایط محیطی سازگار کند؛ در این صورت باید او را کمک کرد تا براساس شناخت خویشتن و عوامل اجتماعی و درک روابط این دو، خود را با موفقیت ها و شرایط محیطی تطبیق دهد.

پیشنهاد مطالعه:  نقش مشاوره در راهنمایی-اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

لازم است به دانش‌آموزان و کودکان و نوجوانانی که دارای مشکلات روانی یا شخصیتی از قبیل افسردگی، نداشتن دوست، کم رویی، وابستگی به دیگران، ونظایر آنها هستند، در جهت رفع این مشکلات کمک کرد تا بتوانند در امور تحصیلی خود موفقیت به دست آوردند.بنابراین، راهنمایی موجب می‌شود تا دستیابی به هدف های آموزش و پرورش ، با سهولت بیشتری صورت گیرد و هدف های تربیتی ، تحقق یابند.

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×