"> راهنمایی فردی و راهنمایی گروهی چیست ؟ - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

راهنمایی فردی و راهنمایی گروهی چیست ؟

راهنمایی فردی و راهنمایی گروهی چیست ؟

راهنمایی فردی و راهنمایی گروهی چیست ؟

راهنمایی فردی و راهنمایی گروهی

در مطلب قبل درباره انواع راهنمایی تحصیلی،حرفه ای و شخصی صحبت شد و در این بخش به راهنمایی فردی و راهنمایی گروهی می پردازیم:

راهنمایی فردی

 به طوری که گفته شد، از نظر این که راهنمایی در مورد یک فرد اعمال شود یا یک گروه، آن را به دو نوع راهنمایی فردی و گروهی تقسیم می کنند. بنابراین هر یک از انواع راهنمایی (تحصیلی، شغلی، شخصی) می تواند به یکی از دو صورت فردی یا گروهی انجام گیرد. با این که در بعضی موارد، انجام راهنمایی گروهی را به راهنمایی فردی ترجیح می دهند ولی به دلایل زیر، راهنمایی گروهی نمی تواند جانشین راهنمایی فردی شود:

-ناتوانی عده ای دانش آموزان در شرکت فعال و موثر در گروه

-ناتوانی در استفادهٔ کامل از کمک های مشاور به علت تقسیم فعالیت وی دربین اعضای گروه

-نبود فرصت کافی برای هر فرد درزمینه ٔ تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات شخصی خود

-نبود امکان بحث درباره ٔ مسائل خصوصی

لازم به تذکر است که برای تشخیص مشکلات و علایق مشابه افراد به منظور انجام مشاوره گروهی، مشاوره فردی باید مقدم بر مشاوره گروهی انجام گیرد.

کلارنس آ.مالر در کتاب «مشاوره ٔ گروهی در مدارس» ،هشت مورد را که در آنها ضرورتاً باید مشاوره ٔ فردی اجرا شود، به شرح زیر بر می شمارد:

1.وقتی که دانش آموزان با وضعیت بحرانی پیچیده ای روبه راست و در جست و جوی کشف علل و راه حل های احتمالی آنها است.

2.مواردی که مسائل مورد مطالعه، ضرورتاً باید محرمانه باقی بماند.

پیشنهاد مطالعه:  رابطه کمکی و خصوصیات آن چیست ؟-هدف های مشاوره چیست ؟

3.تعبیروتفسیرنتایج آزمون ها، به منظور این که دانش آموز خود را بهتر بشناسد.

4.در مورد دانش آموزی که از صحبت کردن در گروه ترس دارد.

5.در مورد کسانی که نمی توانند با اعضاء گروه رابطه برقرار کنند و در نتیجه از سوی آنان پذیرفته نمی شوند.

6.درمورد دانش آموزی که درباره ٔ خود، آگاهی محدودی دارد.

7. در مواقعی که راهنمایی، به مسائل جنسی مربوط می شود، بخصوص اگر مواردی انحرافی درآنها مطرح باشد.

8.درباره ٔ فردی که نیاز دارد مورد توجه و پذیرش واقع شود.

راهنمایی گروهی

 در مواردی که دانش آموزان دارای مشکلات یا رغبت های مشابه باشند، یا در زمینه ٔ امور تحصیلی، شغلی، مقررات آموزشگاهی، محیط مدرسه و نظایر آنها، به اطلاعاتی احتیاج دارند، به جای یک نفر، تعدادی از دانش آموزان همزمان از خدمات راهنمایی واحد استفاده می کنند. این نوع راهنمایی که از نظر اجرایی در یک زمان متوجه یک گروه است «راهنمایی گروهی»نامیده می‌شود. بنابراین چنانچه تعدادی از دانش آموزان در مورد مقررات مدرسه، آیین نامه ها، رشته های تحصیلی و شرایط ورود به آنها، مشاغل و خصوصیات آنها، به کسب اطلاعات نیاز داشته باشند، دادن این اطلاعات در گروه های دانش آموزان، یا اجرای بازدیدهای گروهی از مراکز شغلی، یا فعالیت در انجمن های فوق برنامه، در حوزه ٔ فعالیت های راهنمایی گروهی قرار می گیرند. یکی دیگر از فعالیت هایی که در این زمینه می توان انجام داد، آن است که با طرح یک مورد واقعی که حتی الامکان مشکل عمومی گروه باشد، از اعضای گروه خواسته شود که علل و راه های رفع مشکل مطرح شده را ارائه کنند. این موضوع موجب می شود که دانش آموزان درباره ٔ مشکل خود به تفکر وادار شوند. کمک همزمان به افرادی که دارای مشکلات یا رغبت های مشابه هستند، در زمره ٔ فعالیت های مشاوره ٔ گروهی در نظر گرفته می شود که در فصل های آینده، خصوصیات وفنون آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد مطالعه:  راهنمایی چیست ؟ و هدف های راهنمایی چیست ؟

به طوری که ملاحظه می شود، کاربرد راهنمایی گروهی، باعث صرفه جویی در وقت و هزینه است و موجب می شود که دانش آموزان از امکانات محدود، حداکثر استفاده را بکنند.

بازگشت به فهرست کلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×