"> راهبردهای پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان و کودکان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

راهبردهای پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان و کودکان

راهبردهای پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان

برای اینکه بتوانیم بهترین برنامه ریزی در زمینه راههای موثر در پیشگیری از اعتیاد جوانان نوجوانان و کودکان را داشته باشیم.

باید تمام عوامل ژنتیكی و ارثی، شخصیتی و رفتاری، خانوادگی، محیطی و اجتماعی را شناخت.

با دانستن نیازها ، مشكلات ، پتانسیل‌ها و توانائی‌های اجتماعی هر شهر، هر منطقه و هر محله بتوانیم عوامل متعدد موثر به سوء مصرف و سپس اعتیاد منجر می‌گردند را شناسایی کنیم.

و از بهترین استراتژی های پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان و کودکان استفاده کنیم.

راهبردهای پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان و کودکان

راهبردهای پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان و کودکان

راهبردهای پیشگیری از اعتیاد جوانان

مهمترین راهبردهای پیشگیری از اعتیاد كه درجهان امروز از آنها برای پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد استفاده می شود:

1- آگاهسازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد

2- افزایش مهارت‌های زندگی مانند مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسئله، ارتباطات اجتماعی

3- تقویت فعالیت‌های جایگزین به جای مواد برای ارضای نیازهای روانی اجتماعی نوجوانان وجوانان

4- مشاوره و مداخله حین بحران، دربحران‌های مختلف در طول زندگی

5- ارتقاء فرهنگی و مذهبی

6- تقویت قوانین و مقررات مبارزه با مواد

7- درمان معتادان برای جلوگیری از اعتیاد دیگران توسط این قشر

راهبردهای بالا در شکل فعالیت‌های زیر مورد بحث قرار می‌گیرند:

1- فعالیت‌های متمركز برفرد

2- فعالیت‌های متمركز بر آموزش خانواده ها

3- فعالیت‌های متمركز بر معلمان و مدرسه

4- فعالیت‌های پیشگیری بااستفاده از رسانه‌ها

5- فعالیت‌های پیشگیری از طریق محلهای كار و مكان‌های تجمع

6- فعالیت‌های پیشگیری با استفاده از شبكه مراقبت‌های بهداشتی اولیه

پیشنهاد مطالعه:  از کجا و چگونه بفهمیم که فرزندمان معتاد است ؟

7- وضع و اجرای قوانین و مقررات مطلوب

پیشنهاد مهکام:خطرات اعتیاد به تلفن همراه آسیب های اجتماعی نوپدید

پیشنهاد مهکام:مشاوره ترک اعتیاد : نشانه های مصرف شیشه را بشناسید

پیشنهاد مهکام: چه عواملی در اعتیاد فرزندان ما موثر است ؟

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×