"> رابطه کمکی و خصوصیات آن چیست ؟-هدف های مشاوره چیست ؟ - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

رابطه کمکی و خصوصیات آن چیست ؟-هدف های مشاوره چیست ؟

رابطه کمکی و خصوصیات آن چیست ؟-هدف های مشاوره چیست ؟

رابطه کمکی و خصوصیات آن چیست ؟-هدف های مشاوره چیست ؟

رابطه کمکی و خصوصیات آن چیست ؟

  روابط بین انسان ها، جنبه های مختلفی دارد، به طوری که هر یک از روابط معلم و شاگردی، پدر و فرزندی، زناشویی، رئیس و مرئوسی، و غیره، هدف ها و ابعاد متفاوتی دارد. از جمله  این روابط، رابطه کمکی و یاری دهنده بین دو انسان است. در این نوع رابطه هدف کمک کردن از سوی یک انسان، به فرد دیگری است که دارای مشکل است. یاری دهنده معمولاً فردی متخصص و با تجربه است و یاری گیرنده، فردی است که در زندگی دچار ناراحتی و مشکلی است که برای کمک گرفتن، به فرد متخصص و مورد قبول خود مراجعه می کند.

رابطه کمکی، دارای خصوصیاتی به شرح زیر است :

1-در رابطه کمکی، معمولاً دو طرف وجود دارد: کمک دهنده و کمک گیرنده.

2-این رابطه کمکی، حضوری و متقابل است.

 3- در این رابطه، هدف یاری رساندن به منظور رفع مشکل است.

4- در رابطه کمکی، تحمیل واجبار وجود ندارد.

5- در رابطه کمکی، هدف قادر ساختن و بصیرت دادن به کمک گیرنده برای حل مشکل است و در نهایت، خود کمک گیرنده به تصمیم گیری می پردازد.

یکی ازمهم ترین روابط کمکی، رابطه مشاوره ای است که تمام خصوصیات مطرح شده در بالا را داراست. در فصل گذشته، تعریف مشاوره، نقش مشاوره در راهنمایی، تعریف مشاوره و روان درمانی و تمایزآنها از یکدیگر، و اصول اساسی مشاوره بیان شد.در ذیل هدف های مشاوره و در مباحث بعدی انواع مشاوره، روان شناسی مشاوره، و خصوصیات و مسئولیت های مراجع در مشاوره، از نظر خوانندگان می گذرد.

پیشنهاد مطالعه:  مذهب و معنویت در مشاوره روانشناسی

هدف های مشاوره از نظر نوع مشکل

     هدف های مشاوره را بر حسب مدت و نوع مشکل، می توان به صورت های متفاوتی تقسیم کرد. از نظر نوع مشکل، هدف های مشاوره به شرح زیر است:

1- انتخاب :

زمانی که فردی بخواهد از بین چند راه، یک راه را برگزیند، مسألهٔ انتخاب مطرح است. در این نوع مشکل، هدف برگزیدن راه برتر است.

در مورد مشکل، انتخاب می توان به انتخاب رشته تحصیل، شغل، یا همسر مناسب اشاره کرد که مطالب مربوط به این موضوع ها، در مشاوره های تحصیلی، حرفه ای، و مشاوره ٔ خانواده مورد بحث قرار می گیرند.

   2- روانی و عاطفی :

زمانی که مشکل مراجع در حوزه ٔ مسائل عاطفی و روانی قرار می گیرد، هدف مشاوره، بر طرف کردن عدم تعادل روانی، و ایجاد شخصیتی سالم و متعادل از نظر سازش با خود و دیگران است.

هدف های مشاوره از نظر مدت زمان

از دیدگاهی دیگر، به لحاظ رفع مشکل آنی یا توجه به رشد مراجع در طول زمان، هدف های مشاوره را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

1-رفع مشکل آنی مراجع:

در راستای این هدف، مشاوره می کوشد تا ناراحتی مراجع را تسکین دهد و مشکل وی را هر چه سریع تر رفع کند؛ همان مشکلی که موجب شده است مراجع به مشاوره مراجعه کند. در این نوع مشاوره، ضمن آنکه رفع مشکل مورد نظراست، فرصت دادن به وی برای تفکر و دست یافتن او به بینش لازم برای پیدا کردن راه حل نیز مورد توجه قرار دارد.

2-رشد مراجع:

در این هدف، مشاور ضمن آن که به رفع مشکل آنی مراجع توجه دارد، می کوشد تا در وی قدرت تصمیم گیری، اعتماد به نفس، و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل ایجاد شود. او این روش را در کلیۀ جلسات مشاوره پیگیری می کند تا در نهایت فرد بتواند مشکلات خودرا شخصاً حل کند و به حداکثر رشد شخصیتی خویش دست یابد.

پیشنهاد مطالعه:  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره برای معلمان و والدین

بازگشت به فهرست  کلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده سبز ایرانی

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×