"> دو تا ت بسیار مهم برای تربیت فرزندان - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

دو تا ت بسیار مهم برای تربیت فرزندان

تشویق و تنبیه فرزندان

منظور از دو تا ت در تربیت فرزندان اشاره به دو اصل بسیارمهم در تربیت فرزندان می باشد. یعنی تشویق و تنبیه فرزندان که با این دو رعایت و انجام صحیح این دو اصل می توان فرزندانی خوب تربیت کرد. و داشتن خانواده ای موفق و سرآمد را پیش رو داشت.
پدیده تربیت موضوع مهمی است كه والدین باید از زمان تولد فرزند آن را مدنظر قرار دهند. به این معنا كه نوزادان در روزهای نخست تولدشان ساعات زیادی را در خواب سپری می كنند، اما والدین بایستی از همان ساعات اندكی كه نوزاد در بیداری به سر می برد، با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده او را با نظم آشنا كنند. درواقع همین كه در زمان معینی به نوزاد شیر داده یا این كه لباس هایش تعویض می شود به نوعی با نظم و برنامه ریزی آشنا خواهد شد. واقعیت این است كه شیوه های تربیتی از سوی والدین، نوع تشویق و تنبیه یا منع از كار و فعالیت را مشخص می سازد.
والدین متعهد و آگاه می دانند كودك حتی از سن یك ونیم سالگی تا 3سالگی كه هنوز معنای تنبیه و تشویق را به خوبی متوجه نمی شود، باید در این مسیر، سنجیده عمل كنند، یعنی آن زمان كه كودك از سر ناآگاهی اجسام را به سمت دیگران پرتاب می كند والدین باید با شیوه های متناسب شرایط سنی كودک او را متوجه كار نادرست كنند و در صورت تكرار نشدن كار نادرست، او را مورد تشویق قرار دهند. البته این تشویق كردن نباید با مواردی مثل باج دادن اشتباه گرفته شود. همان طور كه تنبیه بدنی از نظر علم روانشناسی كاملاً رد شده و منسوخ است و به جای آن باید از شیوه های درست تنبیهی استفاده كرد، تشویق كردن نیز باید اصولی صورت گیرد و درست زمانی كه كودك استحقاق تشویق شدن را دارد به كار گرفته شود. برای مثال زمانی كه كودك، كار یا رفتار نادرستی انجام می دهد، این درست نیست كه والدین او را از خوردن ناهار محروم كنند چرا كه قصد آن ها صدمه رساندن به رشد و تغذیه كودك نیست بلكه هدف آن ها ارائه شیوه های درست تربیتی برای شكوفایی هرچه بیشتر فرزند است به همین دلیل بهترین شیوه تربیتی در این موارد محروم كردن كودك از فعالیت های مورد علاقه اش است. برای نمونه به او گفته شود به دلیل كار نادرستی كه انجام دادی، از بازی كردن با اسباب بازی مورد علاقه ات یا نقاشی كشیدن محروم می شوی.

     روش های غیرمستقیم

    زمانی كه كودك سن سه سالگی را پشت سر می گذارد، والدین باید به آموزش شیوه های تنبیهی و تشویقی غیرمستقیم روی آورند و برنامه هایشان را در این خصوص به شكل اصولی ارائه دهند. در این زمان هم پدر و هم مادر باید در كنار یكدیگر حركت كنند و هدف یكسانی را در ارائه روش های تربیتی فرزند دنبال كنند نه این كه یكی از آن ها به تنبیه و دیگری به تشویق كودك بپردازد. زمانی كه والدین در اجرای این روش ها مصمم باشند، ناخودآگاه اعضای دیگر خانواده نیز خود را به این شیوه ها نزدیك كرده و به این ترتیب اصولی یكسان به كار گرفته می شود تا بر این اساس كودك به شكلی واحد تربیت شود.
می توان در قالب یك مثال موضوع را واضح تر بیان كرد. به عنوان نمونه زمانی كه مهمانی به خانه می آید و مادر همراه فرزند به استقبال مهمانان می روند و با این كه سن و سال كمی دارد به خوبی با آن ها احوالپرسی می كند، طبیعی است كه به خاطر این رفتارش باید تشویق شود. بهتر است فرزند خود را توجیه كند كه به دلیل كار پسندیده ات، به همراه سایر اعضای خانواده برای صرف شام یا بستنی، ساعاتی را بیرون از منزل می گذرانیم. با این روش تشویقی غیرمستقیم، فرزند می آموزد كه كارش مورد توجه واقع شده است بنابراین رفتار درستی را انتخاب كرده و اگر این نوع رفتارها را شدت بخشد، از جانب اطرافیان مورد تایید قرار خواهد گرفت. شاید برخی تصور كنند كودكان در این سنین، به خوبی از اتفاقات پیرامون خود آگاه نیستند اما این تصور نادرستی است زیرا كودكان بیشتر از هر چیز بیننده خوبی هستند و اتفاقات اطراف خود و تغییر رفتارها را به خوبی درك می كنند.

پیشنهاد مطالعه:  مواظبت کردن از پسرم

     سن تكامل كودكان

    نكته مهم دیگری كه در این میان باید به آن اشاره كرد این است كه مسلماً اگر كودكان بدانند كاری كه انجام می دهند خطا و ناپسند است، هیچ گاه به سراغ آن نمی روند بنابراین برای انتظار داشتن رفتار درست از سوی كودكان ابتدا باید به این نكته توجه داشت كه او به سن تكامل رسیده است یا خیر؟ اگر كودك به شرایط تكامل استاندارد نرسیده است به كارگیری رفتارهای نادرست تنبیهی تاثیر مخرب و بدی را بر آینده او برجای خواهد گذاشت. از این رو والدین باید آگاه باشند با اصولی درست و آموزش های صحیح و البته با صرف وقت، او را در مسیر درست هدایت كنند. نه این كه وظیفه خود را به مراكزی مثل مهدكودك ها محول كنند كه در آن محیط ها نیز از شیوه های تنبیهی مخرب مثل ایستادن كنار دیوار و بالانگه داشتن یك دست و یك پا و… برای آموزش این فرزندان استفاده شود.
به والدین توصیه می شود اگر صلاح می دانند فرزندشان ساعاتی را در مهدكودك سپری كند، آن زمانی كه با او در خانه هستند، بخش مفیدی از وقتشان را صرف آموزش به فرزند كنند و از او بخواهند اتفاقاتی كه در طول روز برای او رخ داده و كارهایی را كه انجام داده است در كمال صداقت بازگو كند و از طرفی هم مربیان مهدكودك را به این نتیجه برسانند كه در صورت تشویق یا تنبیه كردن فرزند ، علت را به آن ها بگویند تا به این ترتیب خودكفایی، صداقت و صحبت كردن بدون هراس و واهمه را به فرزند خود آموزش دهند.

     واكاوی علت رفتار

    از طرفی والدین باید در پس هر رفتاری كه از سوی فرزندشان بروز می كند جویای علت و منشا آن باشند. اگر والدین به این موضوع مهم توجه داشته باشند كه از طریق خواندن كتاب، مجلات و آشنایی با آموزه های تربیتی از طریق اینترنت، اطلاعات و آگاهی خود را برای رفتار هرچه بهتر با فرزند افزایش می دهند، به راحتی می توانند علت پرخاشگری، تندخویی و رفتارهای نادرست فرزند خود را پیدا كنند.
با توجه به موارد یادشده هرچه كه كودك بزرگتر می شود، آگاهی او نیز افزایش پیدا می كند به این معنا كه در ضمیر ناخودآگاه خود، از خوب و بد یك اتفاقی درك درستی خواهد داشت، بنابراین اگر یك كودك 9ساله نسبت به خواهر یا برادر كوچكتر خود تندخویی یا پرخاشگری كند به این معناست كه او نسبت به رفتارهای والدینش واكنش نشان می دهد و از سر آگاهی توجه بیش از حد آن ها به فرزند كوچك تر را در قالب حسادت یا پرخاشگری بروز می دهد. در این شرایط نقش پدر و مادر بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود از آن جهت كه با فرزند بزرگتر صحبت كنند و با زبانی شیوا او را به این نتیجه برسانند زمانی كه خودش هم كوچك بود همین توجهات شامل حالش می شده است و اكنون خواهر یا برادر كوچك تر او نیز نه تنها نیازمند توجه والدین بلكه نیازمند توجه و مهربانی او نیز است.

پیشنهاد مطالعه:  وقتی که همسرم در حال تنبیه کردن فرزندم هست باید چکار کنم ؟

     احترام به فرزند

والدین باید به این نكته واقف باشند كه در همه حال با فرزند خود با احترام برخورد كنند چرا كه احترام به فرزند، احترام به خود است. به راحتی می توانند از ضمیر شما استفاده كنند و از آنجا كه كودكان به خوبی معنا و مفهوم احترام را درك می كنند، شیوه های آموزشی غیرمستقیم و صحیح را به درستی لمس می كنند و در آینده می توان رفتارهای پسندیده تری را از آن ها انتظار داشت. از طرفی طبیعی است خانواده هایی كه احترام را سرلوحه رفتارهایشان قرار می دهند، شیوه های تشویقی و تنبیهی متفاوتی را به كار گیرند و البته در پیشرفت فرزندشان بهتر ظاهر شوند. به همین دلیل باید توجه داشت تنبیه و تشویق افراطی نه تنها موثر واقع نمی شود بلكه تاثیر معكوسی خواهد داشت از این رو والدین باید آنچنان با ظرافت عمل كنند كه فرزند به خوبی معنای تنبیه و تشویق را بفهمد و حتی به جای تنبیه كلامی، بدنی و تشویق های افراطی و باج دادن ها، با حركت چشم و نوع نگاه معنای مقصود والدین خود را دریابد. بنابر این نمی توان نقش پررنگ و موثر والدین را نادیده گرفت چرا كه اگر برنامه ریزی را در راس امور قرار دهند و شیوه ها و روش های سنجیده، استاندارد و كارآمد را در مسیر تربیت فرزندان مورد استفاده قرار دهند، می توان امید داشت كه افرادی مفید، متعهد و كاردان وارد جامعه شوند و به این ترتیب، موجبات پیشرفت و موفقیت جامعه را فراهم كنند. فرزندان نماینده رسمی خانواده خود می باشند و با رفتارها و کرداری كه از خود نشان می دهند، اعضای خانواده خود را در محیط جامعه معرفی خواهند كرد از این رو بسیار مهم است كه والدین در امر فرزند پروری خود كوشا و فعال باشند. مطمئنا والدینی که زحمت بکشند و رنج تربیت فرزند را تحمل کنند. می توانند ثمره زیبا و فوق العاده آن را که داشتن فرزندانی موفق و خانواده ای برتر می باشد را با تمام وجود بچشند.

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی – خانواده آسمانی

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی - خانواده خوشبخت-www.mehcom.com

تربیت فرزند و نیازهای روانی، عاطفی – خانواده آسمانی تربیت کودک ،تربیت فرزند ،چگونه بچه هایمان را تربیت کنیم،تربیت فرزند پسر، تربیت فرزند دختر ،تربیت فرزند در اسلام ،تربیت بچه ها، تربیت بچه ،چگونه فرزند تربیت کنیم ،چگونه فرزند خوب تربیت کنیم ،چگونه فرزند خود را خوب تربیت کنیم ،چگونه یک فرزند خوب تربیت کنیم ،چگونه بچه خوب تربیت کنیم … ادامه مطلب »

پیشنهاد مطالعه:  تکنیک های فرزندپروری وقفه کوتاه مدت و جریمه پاسخ

*********************************************

چگونه والدین خوبی باشیم ؟ روش های ارتباط با نوجوان و جوان

چگونه والدین بهتری باشیم ؟ روش های ارتباط با نوجوان و جوان-www.mehcom.com

چگونه والدین خوبی باشیم ؟ راه های برقراری ارتباط با کودکان نوجوانان و جوانان (خانم دکتر فردوسی پور)اورجینال چگونه والدین بهتری باشیم (خانم دکتر فردوسی پور)اورجینال چگونه والدین خوبی باشیم ؟ چگونه پدر و مادر خوبی باشیم ؟ چگونه پدر و مادر بهتری باشیم ؟ چگونه با نوجوانان رفتار کنیم ؟ چگونه با نوجوانان ارتباط برقرار کنیم؟ روش های ارتباط … ادامه مطلب »

*********************************************

مجموعه پزشک کودک – پزشک فرزند خود باشید

مجموعه پزشک کودک - اورجینال-www.mehcom.com

مجموعه پزشک کودک- آیا شما هم دنبال پزشک کودکان خوب می گردید ؟ آیا شما دوست دارید که یک پزشک کودک همیشه به شما جواب بگوید ؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید اگر خدای ناکرده در انتهای شب روزهای خاص تعطیل بچه ای علائمی از بیماری بروز داد باید چه کاری انجام دهید ؟ ما به … ادامه مطلب »

*********************************************

آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی

مجموعه کامل آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی

آموزش تربیت فرزند از دکتر فرهنگ هلاکویی از تولد تا ۱۹ سالگی آموزش فرزندپروری موفق تربیت صحیح و اصولی کودک و نوجوان تربیت فرزندان از بدو تولد تا سه سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی تربیت کودک دکتر فرهنگ هلاکویی تربیت نوجوان ما برای بسیاری از چیزها هزینه می کنیم مثلا برای تفریح برای سرگرمی برای خوردن و … برای یادگیری بسیاری … ادامه مطلب »

*********************************************

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید-18 دی وی دی

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید-18 دی وی دی-www.mehcom.com

خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی خرید آموزش خیاطی عمرانی ،خیاطی خانم عمرانی برنامه خانواده، خیاطی خانم عمرانی خانه ی مهر،خیاطی خانم عمرانی در شبکه جام جم ،خیاطی خانم عمرانی سیمای خانواده،خیاطی خانم سیما عمرانی،آموزش خیاطی خانم عمرانی جدید،آموزش خیاطی تصویری خانم عمرانی،آموزش خیاطی خانم عمرانی با  نمایش فیلم،آموزش خیاطی مبتدی،خرید سی دی آموزش خیاطی،خرید آموزش خیاطی،خرید آموزش خیاطی خانم سیما … ادامه مطلب »

*********************************************

خرید اینترنتی آموزش بافتنی – زیبا بپوشید

خرید اینترنتی آموزش بافتنی

خرید اینترنتی آموزش بافتنی مزیت خرید اینترنتی آموزش بافتنی این است که با توجه به قیمت بالای پوشاک بافتنی با کمی هزینه برای خرید آموزش بافتنی براحتی می توانید با کمترین هزینه زیباترین ، قشنگ ترین لباس های بافتنی را برای خودتان و کسانی که دوستشان دارید ببافید . در ضمن حتی می توانید با بافتن و فروختن تولیدات خودتان … ادامه مطلب »

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×