"> دوره آشنایی برای ازدواج - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

دوره آشنایی برای ازدواج

دوره آشنایی برای ازدواج: زمان نامزدی بهترین وقت برای آشنایی طرفین

است.که آشنایی در این زمان باید در دنیایی واقعی باشد ،دنیای مجازی مناسب نیست .

 

دوره آشنایی برای ازدواج

دوره آشنایی برای ازدواج

 

دوره آشنایی برای ازدواج

در فرایند آشنایی بین دونفر ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که دراینجا ما به 10 مورد

از مهمترین آنها اشاره می کنیم:

 1.سوالات کافی نمی پرسیم.

براستی ما هنگام خریدن یک دست لباس چقدر سوال می پرسیم؟ ولی در آشنایی هایمان

برای ازدواج چقدر؟

 

نپرسیدن سوالات کافی چند دلیل عمده دارد:

الف)نمی خواهیم جواب سؤال های خود را بدانیم و نمی خواهیم چیز بدی بشنویم.

 ب)پرسیدن سوال جنبه های عاشقانه ی ارتباط را مخدوش می سازد.

 ج)نمی دانیم چه چیزی بپرسیم.

 د)می ترسیم از مانیز متقابلاً همان سوالات پرسیده شود.

 

2.نشانه های هشدار دهنده ی مشکلات بالقوه را نادیده می گیریم.

بعنوان مثال به صورت ساده یک مسأله را عادی به حساب می آوریم و یا برای خود

دلایلی می اوریم تا آن مساله را نادیده بگیریم. به طور کلی ما انسان ها به طور

ناخودآگاه از برخی نشانه های هشدار دهنده ی مشکلات چشم پوشی می کنیم.

 

3.عجولانه و زود هنگام سازش می کنیم. این مورد معمولاً در شرایط زیر خود را نشان می دهند.

الف)چشم پوشی از باورها و ارزش های خود

ب)دست برداشتن از علایق و فعالیت های خود

ج)کنارگیری از خانواده و دوستان

 4.تسلیم نیاز جنسی می شویم. این مورد از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به دلیل

جذابیتی که برای طرفین دارد می تواند سهم زیادی را در گمراهی و انتخاب اشتباه ما

پیشنهاد مطالعه:  تشابه رشد عاطفی و فکری مهمترین معیار انتخاب همسر

داشته باشد. بنابراین سعی کنید این موارد را رعایت کنید:

 

-با حوصله و بدون عجله در طول زمان با فرد مقابل خود آشنا شوید.

-برای ازدواج عجله نکنید.

-از هر گونه رابطه جنسی قبل از ازدواج پرهیز کنید.

 

 5.تسلیم زرق و برق های مادی و ظاهری می شویم.

 6.تعهد را مقدم بر “تفاهم” می دانیم.

 7.تردیدهای خود را نادیده می گیریم.

قبل از هر گونه انتخابی و قبل از هر گونه صمیمیتی می باید تردیدهای خود را برطرف کنیم.

 8.”تفاهم” را بر “علاقه” و “محبت” مقدم می دانیم.

9.باور به اینکه طرف مقابل را تغییر خواهیم داد.

10.باور به اینکه پس از ازدواج مشکلات کم می شود.

 

منبع :روان آوا

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×