"> دقت در مورد همسر آینده - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

دقت در مورد همسر آینده

دقت در مورد همسر آینده : ازدواج به این سادگی ها نیست به همین علت باید ضمن

اهمیت دادن به ازدواج ، کاملا در رابطه با ازدواج که یکی از مسایل مهم زندگی و

اجتماعی است برنامه ریزی دقیق صورت گرفته و در مورد ازدواج «یعنی دقت در

انتخاب همسر» نهایت سعی خود را بنماییم. دقت در مورد همسر آینده

دقت در مورد همسر آینده

چه بسیار جوانانی که بدون دقت ازدواج کرده و بعد از گذشت چند سال تازه به یادشان

می افتد که زنی را که مورد نظرش بوده اختیار نکرده و در نتیجه نسبت به خانواده

بی مهر شده و از کاهی، کوه می سازند. برای همه چیز، خرده گرفته و نزاع و راه

اختلاف را سر می گیرند.

این عده در حقیقت با این بهانه گریها، نسبت به انتخاب غلطی  که نموده اند عکس العمل

نشان می دهند . اما چون نمی دانند، با این معضل، چگونه بر خورد کنند تمام کوزه ها را

، سر همسر و فرزندانشان می شکنند. اگر چه خودشان نیز از این بد اخلقیها، آسیب

می بینند. اما غافل از اینکه هر مصیبتی که می بینند، از ناحیه بی دقتی خودشان بوده و

به قول معروف « از ماست که بر ماست»

اگر با این افراد،حرف بزنی و ریشه ناراحتهایشان را بپرسی ممکن است این جوابها را

بدهند:

ما وقتی خواستیم ازدواج کنیم کسی نبود به ما بگوید: این وصله ای جدا نشدنی است

:مواظب باش! و در این خصوص تحقیق بیشتری بنما. و ما نیز بدون تحقیق بله را گفته

و الان متوجه اشتباه بزرگ خودمان شده ایم .

پیشنهاد مطالعه:  صفت های مادی ظاهری

و یا ممکن است بگویند:

 آن زمان ما تنها به یک موضوع فکر می کردیم  وآن اینکه حالا متاهل بشویم، مردم به ما

بگویند فلانی زن دارد یا شوهر کرده برای بعد خدا کریم است

ویا ممکن است بگویند:

 این ازدواج با گفته بزرگ خانواده مثل پدر و یا پدر بزرگ صورت گرفته و ما در حالی

به این ازدواج تن دادیم که نظر ما را نخواستند. و اگر حرفی زدیم به ما گفتند:« شما

عقلتان نمی رسد.»

حال در مقابل این همه سوال ، چه پاسخی باید داد؟

باید گفت: ریشه اصلی این سوالها، بی دقتی در امر ازدواج است. اگر چه ممکن است در

بعضی از مواقع، کسی از روی ناچاری، تن به ازدواج ناخواسته دهد اما در بیشتر

موارد به خاطر فکر نکردن در رابطه با همسر آینده و اینکه آیا اصلا این شخصی که با

او ازدواج می کند تا چه حد با خصوصیتهای او سازگاری خواهد داشت، صورت

گرفته است.

جوانان ما برای اینکه با این مشکل مواجه نشوند باید از تجربه های دیگران استفاده کرده

و نگذراند این مشکل در زندگی آنان اتفاق بی افتد.

ازدواج سبب گشایش روز است

همانطور که ملاحظه فرمودید، مومن نباید خود را به خاطر فقر از ازدواج کردن محروم

کند، بلکه مطمئن باشد بعد از ازدواج، نه تنها فقر او کاهش می یابد بلکه، خداوند به

روزی او توسعه می بخشد.

اهمیت ثواب ازدواج

پیشوایان ما مسلمانان را به ازدواج تشویق فرموده و تا جایی آن را مهم دانسته اند که در

روایتی از پیامبر اکرم آمد: با ازدواج، نصف دین حفظ می شود و مواظب بقیه دین خود

پیشنهاد مطالعه:  بداخلاق کیست؟

باشید.

ثواب کسی که در امر خیر ، قدمی بردارد

مساله ازدواج در ردین اسلام،آنقدر مهم تلقی شده که برای واسطه گران ازدواج

مشروع، در صورتی که این ازدواج صورت بگیرد اولا پاداش اخروی که حوران

بهشتی است وعده داده شده و دوم اینکه هر قدمی در این راه برداشته و یا هر کلمه ای

که در این خصوص زده شود برای او عبادت محسوب می شود.

با نام و یاد خدا اقدام کنید

منبع :گفتنی های ازدواج

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×