"> داستان کوتاه - قورباغه های داخل گودال - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

داستان کوتاه – قورباغه های داخل گودال

مهکام-داستان کوتاه - قورباغه های داخل گودال

مهکام-داستان کوتاه – قورباغه های داخل گودال

 داستان کوتاه

داستان قورباغه های داخل گودال نشان می دهد که چگونه با سعی و تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر می توان بر مشکلات غلبه کرد و در راه رسیدن به هدف نباید مایوس شد و اسیر تلقینات و تفکرات منفی دیگران گردید.

قورباغه های داخل گودال

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند.

بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه دیگر گفتند: که دیگر چاره ای نیست شما به زودی خواهید مرد.

دو قورباغه این حرفها را نشنیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند. اما قورباغه های دیگر مدام می گفتند: که دست از تلاش بردارند چون نمی توانند از گودال خارج شوند و خیلی زود خواهند مرد.

بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم گفته های دیگر قورباغه ها شد و دست از تلاش برداشت. سر انجام به داخل گودال پرت شد و مرد. اما قورباغه دیگر با تمام توان برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد. هر چه بقیه قورباغه ها فریاد میزدند که تلاش بیشتر فایده ای ندارد او مصمم تر می شد تا اینکه بالاخره از گودال خارج شد. وقتی بیرون آمد. بقیه قورباغه ها از او پرسیدند: مگر تو حرفهای ما را نمی شنیدی؟

معلوم شد که قورباغه ناشنواست. در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران او را تشویق می کنند.

مهکام مجله اینترنتی آموزش خانواده ایرانی بخش داستان های کوتاه و آموزنده

پیشنهاد مطالعه:  جوانی در آرزوی ازدواج با دختر یک کشاورز
about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×