"> داستان کوتاه آن زن و آن مرد - مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

داستان کوتاه آن زن و آن مرد

داستان های کوتاه و زیبا

بخشی از لذت و شادی در خانواده ها کنار هم نشستن و خواندن داستان های کوتاه زیبا و قشنگ می باشد چرا که هم مطلبی یاد می گیریم ، هم دورهم هستیم و هم یاد می گیریم که می توان زندگی را شاد کرد. و خانواده ای شاد داشت. حتی بدون پول و ثروت !

یک زن جوان در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود . چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود تصمیم گرفت برای گذراندن وقت ، کتابی را خریداری کند همراه کتاب یک بیسکوییت هم خرید.

او بر روی یک صندلی دسته دار نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد.

در کنار او یک بسته بیسکوییت بود و در کنارش مردی نشسته بود و داشت روزنامه می خواند. وقتی که او نخستین بیسکوییت را به دهان گذاشت متوجه شد که مرد هم یک بیسکوییت
برداشت و خورد. او با خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت پیش خود فکر کرد بهتر است ناراحت نشوم شاید اشتباه کرده باشد.

ولی این ماجرا تکرار شد هر بار که او بیسکوییت بر می داشت آن مرد هم همین کار را می کرد . این کار او را حسابی عصبانی کرده بود ولی نمی خواست واکنش نشان دهد.
وقتی که تنها یک بیسکوییت باقی مانده بود پیش خود فکر کرد: (حالا ببینم این مرد بی ادب چه کار خواهد کرد ؟)

مرد آخرین بیسکوییت را هم نصف کرد و نصفش را خورد : این دیگه خیلی پررویی می خواست . او حسابی عصبانی شده بود.در این هنگام بلند گوی فرودگاه اعلام کرد که
زمان سوار شدن به هواپیماست.

پیشنهاد مطالعه:  داستان های کوتاه-خبر بد را اینگونه ندهید !

آن زن کتابش را بست ، چیزهایش را جمع و جور کرد و با نگاه تندی که به مرد انداخت از آنجا دور شد و به سمت دروازه اعلام شده رفت. وقتی داخل هواپیما روی صندلی اش نشست دستش را داخل ساکش کرد تا عینکش را داخل ساکش قرار دهد و ناگهان با کمال تعجب دید که جعبه بیسکوییت آنجاست باز نشده و دست نخورده. خیلی شرمنده شد از خودش بدش آمد….. یادش رفته بود که بیسکوبیتی خریده بود را داخل ساکش گذاشته بود.

بله آن مرد بیسکویت هایش را با او تقسیم کرده بود بدون آنکه عصبانی و برآشفته شده باشد.

خانواده شاد آرزوی مهکام ،مجله اینترنتی خانواده ،داستان های جالب و زیبای بسیاری هستند که تجربه بشر را برای دیگران به تصویر می کشند.

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×