"> خوش اخلاق بودن - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

خوش اخلاق بودن

خوش اخلاق بودن: یکی دیگر از صفاتی که «دختر و پسر»در مورد شریک زندگیش

باید مورد توجه قرار دهد«خوش اخلاق بودن » است .

خوش اخلاق بودن
خوش اخلاق بودن

خوش اخلاق بودن

انسان قبل از هر چیزی نیاز به مهر ومحبت همسرـ زن یا شوهرـ دارد و چه بسیار

اتفاق می افتد.

زن بد اخلاق

مرد خوش برخورد و خوش اخلاق، خسته و کوفته از سر و کار آمده، تا در خانه

استراحتی کرده وبه این وسیله ناراحتیها و خستگی های بیرون از منزل را از خود

برداید اما به محض رسیدن به خانهبا زن بد اخلاقش رو برو شده و با بد خلقی های

او،ناراحتی هایش صد چندان می شود تا جایی که مرد آرزو می کند ای کاش به جهنم

می رفت، اما به خانه نمی آمد. با هر کاری می کند خرده گرفته و با فریاد های دایمی و

گوش خراشش او را از زندگی سیر می کند.

شوهر بد اخلاق

 ویا زن خوش اخلاقی است اما شوهر بد اخلاقی دارد به کوچک ترین چیزی که برای او

ناخوشایند باشد فریاد می زند. در خانه، کوچک و بزرگ از ترس اینکه مبادا آقا از کوره

به در شود لب باز نمی کنند. زن از او می ترسد نه به خاطر خدا بلکه به خاطر اخلاق

بدی که دارد. زن ممکن است خواسته مشروعی داشته باشد اما نمی تواند با او در میان

بگذارد. ممکن است غذایی که پخته است روزی، روزگاری شور شودحضرت آقا قیامت

به پا می کند.پیش دیگران ـ به خاطر این اخلاق بدش ـ حرمت همسر و فرزندان را

می شکند.با فریاد های بی مورد، زندگی را به خود و خانواده ، تلخ می کند. چون قبل از

پیشنهاد مطالعه:  دقت در مورد همسر آینده

عصبانی شدن فکر نمی کند وبه هیچ صراطی مستقیم نمی شود و بعدها می فهمد این

دادو بیداد ها، بی جا بوده است.

راه حل چیست؟

برای اینکه جوانان ما با این مشکل مواجه نشوند باید پیشگیری قبل از وقوع حادثه نموده

و از اخلاق همسر آینده «زن یا مرد» سوال کنند.اگر همراه با صفات دیگر این خوش

اخلاقی را داشت خدا را شکر کند و با او ازدواج کند اما اگر بد اخلاق بود اگر چه

مومن هم باشد با او ازدواج نکند.

منبع: گفتنی های ازدواج

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×