"> خودزنی و خودکشی نوجوانان چه تفاوتی با هم دارند ؟ - مشاوره آنلاین مهکام
مشاوره آنلاین مهکام

خودزنی و خودکشی نوجوانان چه تفاوتی با هم دارند ؟

خودزنی و خودکشی نوجوانان چه تفاوتی با هم دارند ؟

هنگامی که شما والدین عزیز در بدن فرزند خود محل زخمی یا سوزانده شده ای می بینید، وحشت نکنید و آن را رفتار خودکشی گرایانه تلقی نکنید. این کار موقعیت را از آنچه هست بدتر میکند.

خودزنی و خودکشی نوجوانان چه تفاوتی با هم دارند ؟خودزنی و خودکشی نوجوانان چه تفاوتی با هم دارند ؟

خودزنی و خودکشی نوجوانان چه تفاوتی با هم دارند ؟

mehcom.com

بین خودزنی و خودکشی تفاوتهایی است از جمله اینکه:

1- نوجوان از طریق این رفتار، سعی در بقای خود دارند یعنی میخواهند قسمتهای مختلف بدن خود را زنده کنند. به عبارت دیگر میخواهند استرس خود را به نحوی خالی کنند.

2- خودکشی ممکن است یک یا دوبار رخ بدهد اما خودزنی های نوجوانان بارها و بارها، شاید بالای بیست بار تکرار شود. شاید هر روز، هرماه، هرسال ادامه یابد.

3- روش نوجوانان به هنگام خودکشی کاملا متفاوت از خودازاری است و معمولا از وسایلی که احتمال بازگشت به زندگی را به حداقل میرساند استفاده میکنند در حالیکه در خودزنی نوجوان از تیغ و وسایل برنده استفاده میکند و سعی میکنند زخمهایی که درست میکنند خیلی عمیق و کشنده نباشد.

لازم به ذکر است که:

اگرچه خودزنی با خودکشی دو رفتار متفاوت هست اما گاهی با هم اتفاق می افتد. ممکن است گاهی نوجوانان خودآزار افکار خودکشی گرا داشته باشند و حتی اقدام هم بکنند.

بنابراین قبل از هرگونه اقدامی بایستی از مشاوری مجرب و کارآزموده کمک بگیرید .

mehcom.com

می توانید این مطالب مرتبط را هم بخوانید :

 

خودزنی و خودآزاری نوجوانان

خودزنی و خودآزاری در کودکان

چرا برخی نوجوانان به خود آسیب می رسانند ؟

پیشنهاد مطالعه:  خودزنی و خودآزاری نوجوانان

با خودزنی و خودآزاری نوجوانان چه باید کرد ؟

about

مطالب مفید

مدیریت وب سایت مهکام ، مجله اینترنتی آموزش خانواده را آقای حسن رامشینی به عهده دارند . ایشان در کنار مشاوره روانشناسی با جمعی دیگر از بهترین روانشناسان و مشاوران کشور به طور ضمنی به غنای این وب سایت کمک می کنند تا بتوانند مهکام را تبدیل به مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل مربوط به روان انسانها نمایند.

×